Güncel

Binler haykırdı: İşgale ortak olma!
Ankara’da dernek, sendika, meslek odası, dergiler ve siyasi partiler tarafından birlikte gerçekleştirilen “ABD emperyalizmi yenilecek, direnen halklar kazanacak” başlıklı yürüyüş, saat 13.30’da Kolej kavşağında başladı. Ankara’da son...
Karadeniz yürüyüşü başladı !
Halkevleri tarafından Irak işgalinin 2 nci yıldönümü nedeniyle Karadeniz'de gerçekleştirilen "Karadeniz Uşağı Amerikan Uşağı Olmayacak" adlı kampanyanın yürüyüş ayağı başladı. Bu gün (18 Mart 2005) öğle saatlerinde Doğu...
Irak'ın işgalinin yıldönümü olan 19 Mart 2005 cumartesi günü; Ankara'da kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması yapılacak...
Halkevleri Ankara Şubeleri'nin çağrısı ile bir araya gelen Ankara yerelindeki dernek, sendika, meslek odası ve siyasi partiler; Irak'ın ABD önderliğindeki emperyalist güçler tarafından işgalinin yıldönümü olan 19...
Irak'ın işgalinin 2 nci yıldönümünde Halkevciler alanlarda !
Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın işgalinin 2 nci yıldönümü olan 19-20 Mart tarihlerinde Halkevcilerin bütün ülkede sokaklarda, alanlarda olacağını duyurdu. Karadeniz'de "Karadeniz Uşağı...
Karadeniz uşağı Amerikan uşağı olmayacak!
Doğu Karadeniz Bölgesi’ ndeki Halkevleri olarak savaşın ve işgalin ikinci yıl dönümünde Irak halkının yanında olmak için, ABD saldırganlığına dur demek için, “AKP ABD Uşaklığına Son Ver”...
Küçük bir zafer
Geçtiğimiz hafta içinde bir üyemizin annesi ortopedi ameliyatı olmak için Sarıyer Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. Geçen hafta içinde diyoruz ama gerçekte teyzemiz neredeyse 3 haftadır ameliyat günü almak,...
“Değiştirmek için yürüyoruz”
Dünya Kadın Yürüyüşü dün Brezilya’da başlarken, İstanbul’da da kadınlar; kırmızı, turuncu, mavi, beyaz renk ve simgeleriyle “Dayanışma, Barış, Eşitlik, Adalet ve Özgürlük” için “ Değiştirmek İçin Yürüyoruz” dediler.  
Kadınların kurtuluşu için yarın değil; şimdi !
Neo-liberal uygulamalar ve emperyalist sömürü politikları paralelinde; yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin, gericilik ve savaşın kıskacında olan kadınlar; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir kez daha eşitlik, özgürlük ve barış özlemlerini haykırdı. 8 Mart Dünya...
Halkın Avukatı: Şiddete uğrayan sadece siz değilsiniz!
Ülkemizde de aile içi şiddetten en çok etkilenen kadinlardır. Kadına yönelik şiddet ister kamusal, isterse özel yaşamda olsun kadinin fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine...
"Bir sürü çile çektik, ilaçları parayla aldık"
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredildiği 19 Şubat’tan sonra hastaların artan çilesini tüm Türkiye izledi. Biz de o günlerde yolu eski bir SSK hastanesinden geçmek zorunda olan, kanser hastası...