Bilim / Araştırma

Halkın Hakları Forumu 2011 Sonuç Bildirgesi
Halkın Hakları Formu 21-23 Ocak 2011 tarihleri arasında Ankara’da toplandı. Bu toplantıya memleketin dört bir yanından; gecekondu damlarından, dere yataklarından, öğrenci yurtlarından, üretim bandından, çokça da direniş çadırlarından kopup gelen...
Güvencesizliğe Karşı Mücadele Atölyeleri Ortak Sonuç Bildirgesi (Halkın Hakları Forumu-2011)
Halkın Hakları Forumu kapsamında toplanan Güvenceli Çalışma Hakkı, Eğitim Hakkı, Sağlık Hakkı, Emeklilik Hakkı ve Emekli Hakları ile Engelli Hakları atölyeleri, Güvencesizleştirmeye Karşı Mücadele üst başlığı altında sonuçlarını ortaklaştırmışlardır. Bu...
Kadın Forumu Programı - 21 Ocak 2011
09.30-10.00 Kayıt Açılış konuşması: Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol   I.                   OTURUM: Neo-liberalizmin krizi, güvencesizlik ve kadın Ana sunuş: Emeğime, bedenime, mahalleme, kentime dokunma Ana sunuş: Emeğime, bedenime, suyuma, toprağıma, ormanıma dokunma  
Dünya Hak Mücadeleleri Forumu Çağrısı
21-22-23 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Halkın Hakları Forumu kapsamında Dünya Hak Mücadeleleri Forumu başlığıyla bir çalışma yürütülecektir. Dünya Hak Mücadeleleri Forumu, 23 Ocak Pazar günü 10.30-13.30 saatleri arasında...
Üniversite Mücadelesi Atölyesi Çağrısı
Üniversiteliler; Türkiye, İtalya, İngiltere, Fransa, Yunanistan ve Tunus’da yaptıkları eylemler ile gündemi sarsıyor. Dünyada neoliberal kapitalizmin yarattığı üniversite modelinin krizi derinleşirken neoliberal üniversiteye karşı oluşan öfke ve mücadele görünür hale...
Kürt Sorunu ve Haklar Mücadelesi Forumu
Halkevleri, Halkın Hakları Forumu’nun ikincisini, 21-22-23 Ocak 2011 tarihlerinde, Ankara SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin desteğiyle Ankara’da gerçekleştirecektir.  Emeği, insanı ve doğayı hedef alan neo-liberal kapitalist saldırganlığa karşı...
Halkın Hakları Forumu Gericiliğe Karşı Mücadele Atölyesi Çağrısı
21-22-23 Ocak 2011 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Halkın Hakları Forumu kapsamında Halkın Hakları ve Gericiliğe Karşı Mücadele Atölyesi başlığıyla bir çalışma yürütülecektir. Atölye çalışmasının temel hedefi neo-liberalizme karşı direnişle gericiliğe karşı...
Emekçiler, akademisyenler, sendikacılar güvenceli çalışma için toplanıyor
Halkın Hakları Forumu öncesinde İstanbul’da Güvenceli Çalışma Hakkı Forumu düzenleniyor. Çeşitli mücadele/örgütlenme deneyimlerinin temsilcileri, sendika uzmanları/yöneticileri ve akademisyenlerle beraber “Sermayenin saldırı stratejisinin güncel köşe taşları”, “İşçi sınıfının mücadele birikimi/deneyimler”, “Deneyimler...
İstanbul’da Eğitim Hakkı Forumu toplanıyor
Halkın Hakları Forumu/2011 öncesinde İstanbul’da Eğitim Hakkı Forumu düzenleniyor. Forumun amacı, eğitim hakkı mücadelesinin yükseltilmesi için velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak mücadele deneyimlerinin paylaşılması ve eğitim alanını bekleyen saldırı programı...
Engelli Hakları Atölyesi İstanbul’da toplanıyor
21-22-23 Ocak’ta Ankara’da düzenlenecek Halkın Hakları Forumu kapsamında Engelli Hakları Atölyesi İstanbul’da bir ön atölye çalışması gerçekleştirilecek. Bu atölyenin sonuçları Ankara’daki merkezi foruma temsilciler vasıtasıyla taşınacak. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar...