Bilim / Araştırma

Halkın Hakları Forumu Eğitim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Kapitalizmin 7o'li yıllardan itibaren stratejik yönelimi olan neo-liberalizm, tüm kamusal hizmetleri piyasalaştırmaktadır. Eğitimin piyasalaştırılmasının en görünür biçimi, eğitim sürecinin her kademesinin paralı hale getirilmesidir. Bütçeden eğitime ayrılan payın sürekli düşürülmesi...
Halkın Hakları Forumu Atölyeleri Sonuç Metinleri
Yaşam Ve Doğa İçin Çevre Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi Eğitim Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi Engelli Hakları Atölyesi Sonuç Metni
Yaşam Ve Doğa İçin Çevre Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Varoluşundan bu yana doğa ile karşılıklı ilişki içinde bulunan ve doğa ile iç içe bir yaşam süren insanın, doğada üstünlük kurmaya yönelmesi ve süreç içinde doğaya üstünlük kurmaya yönelik üretim...
Güvenceli Çalışma Hakkı Atölyesi Sonuç Metni
Durum Tespiti Sermaye, bir yandan tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşarken; diğer yandan da saldırılarını arttırmakta ve işçi sınıfının yüzyıllar boyunca süren mücadeleyle elde ettiği kazanımlar, teker teker gasp edilmektedir. Sermayenin...
Engelli Hakları Atölyesi Sonuç Metni
Engelleri aşıyor, halkın hak mücadelelerinin bayrağı altında buluşuyoruz. Eğitimin ve sağlığın ticarileştirilmesine/metalaşmasına, çalışma yaşamında katmerli güvencesizliğe, sermayenin kent politikalarının yarattığı engellere ve yıkımlara karşı Türkiye’de yaşayan 8.5 milyon engelliyi ve...
Su Hakkı Atölyesi Sonuç Bildirgesi
Doğanın ve yaşamın temeli olan su, sermayenin metalaştırma/ticarileştirme saldırısının hedefinde. Kentsel ve kırsal alanda su hizmetleri özelleştiriliyor/piyasalaştırılıyor. Su mal olarak tanımlanıyor, fiyatlandırılıyor. Şişelenip satılıyor. Her geçen gün artan su bedelleri...
Doğanın Metalaştırılması/Yok Edilmesine Karşı Mücadele Atölyeleri Ortak Sonuç Bildirgesi
Bedenimiz ve bilincimizle bir parçası olduğumuz doğa, kapitalizmin saldırısı altında bugüne kadar görülmemiş bir yıkım yaşıyor. Kapitalizmin varoluşundan bugüne salt üretim girdisine/ hammaddeye, sadece egemen olunması gereken “kaynaklara”/kar alanlarına indirgenen...
Esenyurt Düşünce ve Felsefe Atölyesi kayıtları başladı
Esenyurt Halkevi'nde Düşünce ve Felsefe Atölyesi kuruldu. Hafta bir gün toplanacak olan atölyede felsefe ve düşünce üzerine düzenli tartışmalar ve sohbetler gerçekleştirilecek. Son kayıt tarihi 27 Şubat'ta bir...
Sermayenin kent politikalarına karşı mücadele atölyeleri ortak sonuç bildirgesi
Tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşayan sermaye sınıfı, kentleri kendi çıkarlarına göre yeniden biçimlendirerek sermaye birikiminin ve sömürünün en karlı alanlarından biri haline getirmektedir. Günümüzde sermayenin malileşme ve güvencesizleştirme saldırısının...
Halkın Hakları Kadın Forumu Sonuç Bildirgesi
Eteklerinden çekiştiren şiddete, güvencesizliğe, gerici toplumsal baskıya, örgütsüzlüğe karşı hak mücadelelerinde kendine yol açmaya çalışan yeni bir öznenin oluşumuna tanıklık ediyoruz. Bu özne her gün köşe başlarında başına sıkılan kurşunla...