Basın Açıklamaları

Evet, ABD'yi sevmiyoruz!
ABD’Yİ SEVMİYORUZ !   ABD Hükümeti, Türkiye kamuoyunda yaygın olan ABD karşıtı görüşlerden duyduğu rahatsızlığını, en üst düzeyde yaptığı açıklamalarla ifade etti. Beraberinde AKP hükümeti ve kimi bildik medya çevreleri, sahiplerinin bu öfkeli...
Kelepçe
Dün (17.01.2005) Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda, kolluğun şiddetine maruz kalarak, elleri arkadan kelepçelenmiş bir halde yerlere yatırılmış yüzlerce gencin görüntülerini, büyük bir üzüntü ve kaygı içinde izledik.
Amerikancı, IMF'ci, gerici AKP iktidarına karşı Halkevciler; 20 Kasım'da Ankara'da !
AKP hükümeti bu ülkenin halkına; daha fazla yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik, açlık ve sefalet sunuyor. Temel bir insan hakkı olan ve sosyal devlet gerekleri doğrultusunda planlanması ve sunumu gereken sağlık hizmetleri, AKP...
Yaşamından ve onurundan vazgeçme! Irak'a gitme!
Kaybolmuş bir ülke, kaybolmuş bir yaşam ve kaybolmuş bir gelecek… İşgalin Irak’taki açık ifadesi! Yanı başımızda her geçen gün artarak devam eden işkencelerin, tecavüzlerin, talanın ve ölümlerin gündelik sıradan bir olay halini...
İnsan haklarına yönelik şiddet ve tahammülsüzlüğü kınıyoruz!
İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun "azınlık raporu" konusunda düzenlediği basın toplantısında, insan hakları savunucularına ve özelde Sayın Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na yönelik saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı bütün demokrasi güçlerine ve düşünce özgürlüğüne...
SSK'lar bizimdir!
“SSK, Türkiye işçi sınıfının sosyal güvenlik kurumu olarak 1946 yılında kurulmuştur ve işçilerle onlar adına işverenler tarafından ödenen primlerle finanse edilmektedir. Yasal olarak idari ve mali özerkliğe sahiptir. SSK’nın bütün...
Başbakan kimin çomağını kimin tekerine sokuyor?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da katıldığı bir iftar yemeğinde; gündemde olan “Sağlıkta dönüşüm projesi” ve özelde “SSK’ya ait sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı’na devri” konusunda kimi sözlü açıklamalarda bulunmuştur.
Sağlık hakkımız satılık değildir!
AKP hükümeti, IMF eliyle dayatılan emperyalist sömürü politikalarının gereklerini harfiyen yerine getirmeye devam ediyor. Ülkemizin iktisadi değerleri, yer altı ve yer üstü kaynakları yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekiliyor. Başta eğitim, sağlık...
Sağlık hakkımız yargılanamaz!
Sağlık hakkımız yargılanamaz ! Yargılanan bizim haklarımız! 13 ekimde Sultanahmet’teyiz! Onlar, herkese eşit, parasız sağlık hizmeti istediler. İnsanca yaşanabilir ücret, iş güvencesi, nitelikli çalışma koşulları istediler. Hükümeti, sağlık hizmetlerini özelleştirmemesi, IMF’nin, Dünya...
Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'den Halkevlerine Çirkin Saldırı! HALKIN ONURUNU SAVUNMAK SUÇ İSE; BİZ BU SUÇU...
EVET, BİZ HALKIN “ÖRGÜTÜ”YÜZ ! Değerli Basın Mensupları,