Tek adama karşı halkın gücünü göstereceğiz!

Cu, 14/04/2017 - 18:16
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Memleketin Hayrı için sandıklara!

Tek bir adama bu ülkenin tüm kaderini, bütün geleceğini devretmeyi amaçlayan anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen 21 Ocak’tan bu yana yaklaşık üç ay geçti.

Bu üç ayda biz Halkevciler olarak, böyle bir değişikliğin ülkemize ve halkımıza getireceği felaketlerin farkında olarak çok yoğun bir faaliyet dönemini yaşadık.

Milyonlarca bildiri dağıttık, yüzbinlerce gazete dağıttık, on binlerce afiş ve pankart astık, çalmadık kapı, aşındırmadık yol bırakmadık.

Çünkü biliyorduk ki gasp edilmeye çalışılan bizim dünümüz, bugünümüz ve geleceğimizdi. Yok edilmek istenen kazanımlarımız, değerlerimiz ve mücadelemizdi.

Bunları başarmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini anlamayan varsa tekrar haykırıyoruz: Bizler vardık, varız ve var olmaya devam edeceğiz. Mücadelemizle, kararlılığımızla ve öfkemizle...

Artık son düzlükteyiz ve Pazar günü sandık başında olacağız.

Son sözümüz şu olacak;

Tek bir adamın değil, 80 milyonun tarafındayız. Yapılmak istenen değişikliklerin tek bir maddesinde, tek bir sözcüğünde bu ülkede yaşayan emekçilerin, gençlerin, kadınların, emeklilerin, engellilerin, çocukların, çıkarına/yararına/lehine tek bir şey yoktur.

Bütün değişiklikler tek bir adam için yapılmaktadır. Tek bir adam cumhurbaşkanı olsun, tek bir adam başbakan olsun, tek bir adam parti başkanı olsun, tek bir adam yargıç olsun, tek bir adam tüm ülkenin bütçesine sahip olsun, olsun, olsun, olsun… Tek bir adam halkın geleceğine ve kaderine tek başına karar versin!

Hayır, Hayır, Hayır. Milyonlarca kez Hayır!

Tek adama karşı halkın gücünü göstereceğiz!

Oya Ersoy

Halkevleri Genel Başkanı