Sarıyer Ömürtepe mahallesinde gezi direnişi forumu düzenlendi

Çar, 19/06/2013 - 21:13
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Sarıyer Ömürtepe mahallesinde günler öncesinden yapılan çağrıyla çamlıkta bir halk toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya Koç Üniversitesinden öğrenciler de katıldı. Gezi direnişinin yerellerde neler getirdiği, gezi direnişinde gelinen nokta, gezide yaşananlar konuşuldu. Gezi direnişiyle mahallelerde hayat bulan direniş ruhunun devam etmesi için neler yapılacağına dair konuşmalarda Sarıyer yerelinde forumlar yapılması kararlaştırıldı. Mahalle komiteleri oluşturma ve Sarıyer'deki kuruluşlarla ortak  eylemler düzenlenmesi fikri konuşuldu.Ayrıca Sarıyer'deki hedeflerin yerel direniş için anlamlı olduğu vurgusu yapıldı

.Satır içi resim 2Satır içi resim 3Satır içi resim 5Satır içi resim 1