Yukarı Kayabaşı Mah. Posthane sok. No:4/3 Niğde
Telefon : Fevzi Kılınç 0505 544 88 01

Niğde Halkevin'den 'Halkın Hakları' paneli

Niğde Halkevi tarafından düzenlenen Halkevleri ve Halkın Hakları konulu panele Halkevleri genel başkanı İlknur Birol ve örgütlenme sekreteri Kutay Meriç katıldılar.
Etkinlikler