İzmir'de Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi MEM önünde: "Yeni müfredat gerici eğitimin kalıcılaştırılmasıdır"

Cu, 20/01/2017 - 17:53
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi İzmir'de dönem sonu okul durum raporunu açıklamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeydi. Bir dönem boyunca 14 ilçede 60 okulda yaptıkları anketleri raporlarştıran Eğitim Hakkı Meclisi üyeleri Milli Eğitim Bakanı'nın açıkladığı yeni müfredata da tepki gösterdi.

Basın açıklamasında İzmir'de okullarda tespit ettikleri sorunları özetleyen eğitim hakkı savunucuları bir dönem boyunca kitabı olmadan işlenen derslerden, ısıtma sistemi çalışmayan okullardan, çocukların eline silah tutturulan 15 Temmuz etkinliklerinden bahsetti. Eğitim Hakkı Meclisi üyeleri eğitimde yaşanan sorunların AKP iktidarının izlediği politikalar sonucunda giderek kronikleştiğini, 14 yıl boyunca defalarca değiştirilen eğitim sisteminin sonucunda bir neslin nitelikli, bilimsel eğitim hakkının gaspedildiğini ve hala okullarımızda yaşanan somut sorunlara çözüm üretmek yerine gerici, antidemokratik müfredatla parasız, gerici ve niteliksiz eğitimin kalıcılaştırılmak istendiğini ifade etti. 

Basın açıklamasının ardından hazırlanan rapor İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi ve sorunların takipçisi olunacağı vurgulandı.

Rapora ulaşmak için: https://drive.google.com/file/d/0BwPRJwF9r0MEYU9rUFY3RnAxWTg/view