Halkevleri Hukuk Dairesi üçüncü köprü projesinin iptali için mahkemeye başvurdu.

Per, 27/01/2011 - 22:53
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri Hukuk Dairesi üçüncü köprü projesinin iptali için İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Verilen dava dilekçesinde işlemin kamuya zararlı olacağı belirtilerek" Yeni bir boğaz köprüsü İstanbul'un kuzeyine en az 7 milyonluk ek bir nüfus getirerek çarpık kentleşmeyi tırmandıracaktır. Kentin otoyol kenarlarındaki yoksul mahalleler ve orman alanlarını özelleştiren lüks konut siteleri arasındaki parçalanmışlığını derinleştirecektir. Kentsel Dönüşüm Yasası'yla olağanüstü yetkilerle donatılan TOKİ gibi kurumların mahallelerimiz üzerindeki yıkım baskısını ağırlaşacaktır. Sulukule, Başıbüyük, Ayazma gibi, hayatları tarumar edilen mahallelere, Derbent, Tarlabaşı, Tozkoparan, Sarıyer-Maden, Pınar, Kocataş, Gülsuyu, Tophane, Kadıköy gibi yeni mahalle ve semtlerin eklenmesini istemiyoruz. AKP hükümetinin 3. Köprü projesinin önünü açmak amacıyla da gündeme getirdiği yeni SİT düzenlemeleri ise sadece insanlığın ortak değeri olan İstanbul'u değil, tüm Anadolu'yu tehdit etmektedir. "Tabiat Varlıklarını ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı", Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından başta 3. Boğaz Köprüsü projesinin ve Anadolu'nun dört bir yanındaki akarsular üzerine kurulmakta olan Hidro Elektrik Santrali (HES) projelerinin önündeki engelleri aşmak amacıyla gündeme getirilmektedir. Bu tasarı, doğal ve tarihsel varlıkları, dereleri, gölleri, yer altı sularını, ormanları, meraları sınırsızca yağmaya açmayı hedeflemektedir. Küçük köylüler ve kentli emekçiler olarak suyu ve toprağı kullanma hakkımızı; gıda güvenliği hakkımızı ve biyo-çeşitliliğimizi tehdit etmektedir. Üçüncü köprü projesinin anlamı sellerin yaygınlaşması; içme suyu havzalarının kirlenmesi; İstanbul'un su sorununun ağırlaşması; orman köylülerinin ve kentin çeperlerinde yaşayıp tarımla uğraşanların yoksullaşması; kentte hava kirliliğinin ve gıda fiyatlarının artması; bunların yanında yaban hayatının tahrip olması ve doğal dinlence-sağlıklı yaşam alanlarının daralmasıdır.Bu köprü değil; suya, ormana, yaban hayatına ve sağlıklı yaşam alanlarına yönelik bu yok oluş planıdır. "gerekçelerine yer verildi.

Davada öncelikle projenin yürütmesinin durdurulması talebinde bulunuldu.