81. YIL PROGRAM BİLET BASIN DUYURU İLETİŞİM
Halkevleri 81. yıl şenliği | 23 Mart 2013

Halkevleri 81 Yaşında

Halkevleri 81 yıllık, köklü ve genç bir çınar. Bu çınar, köklerini bu toprakların derinlerine salmıştır. Bu topraklarda yaşayan halkların ezgileriyle, kültürleriyle, isyanlarıyla, emek ve yaratıcılıklarıyla, düşleri, umutları ve kararlılıklarıyla; mücadeleleri ve meydan okuyuşlarıyla ile beslenip onlarla birlikte büyümüştür.

Bir halk örgütü olarak Halkevleri’nin kökleri öyle derin ki tarihi boyunca iki kez kapatılmış, binlerce kez saldırıya uğramış, yönetici ve üyeleri yargılanmış, varlıklarına el konulmuş ama her defasında yeniden bu topraklarda filizlenmiştir. Köklerini darbelerle, katliamlarla, idam sehpalarıyla, halk düşmanlığıyla bezeli nice karanlık dönemde halkla birlikte direnerek, boyun eğmeyerek derinleştirmiştir. Emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesini veren, vermeye devam eden nice kuşakların öğretmeni, yoldaşı, çatısı, buluşma noktası olmuştur. Bu kök öyle derindir ki resimden, tiyatroya, halk oyunlarından fotoğrafa, sinemadan edebiyata  ve kitaplarla yaydığı aydınlığa yetiştirdiği tüm değerler ve kuşaklarla ülkenin kültür ve sanat yaşamına damgasını vurmuş belki de yaşamına dokunmadığı hiç kimse kalmamıştır.  

Bu kökün üzerinde ülkenin en genç halk örgütlerinden biri büyümektedir şimdi. Evet en yaşlı üyesinden, en küçük öğrencisine kadar tepeden tırnağa gençtir Halkevleri. Halk nerede bir yıkım yaşasa o an yanında olacak kadar gençtir. Yeni zaman haramilerinin karşına gözünü kırpmadan dikilecek kadar gençtir. Baskı ve karanlık ne kadar yoğun olursa olsun tek yol sokak diyerek ayağa kalkacak kadar gençtir. Karanlığa meydan okuyacak kadar, özgür bir gelecek için umudu büyütecek kadar genç

İşte bu köklü ve genç halk örgütü tarihini ve bugününü yaratan onbinlerce insanın emeğiyle 80. yaşını kutlamanın onurunu yaşıyor. Mücadele ediyor. Büyüyor. Kuşaklar boyu süren halk mücadelelerinin değer ve kazanımlarını bugün iktidar edenleri sarsan cüretkarlıklarıyla yükselen hak mücadelelerine taşıyor Halkevleri.

İnsanca yaşam mücadelesini, faşizme, emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadeleyi boyun eğmeden, biat etmeden sürdüren Halkevleri tarihte olduğu gibi bugün de egemenlerin hedefinde. “Kamu yararına dernek” statüsü kaldırıldı. Hopa halkının isyanının ardından yönetici ve üyeleri tutuklanıp hakkında soruşturma başlatıldı. Hak mücadelelerini sürdürürken baskıyla, şiddetle karşı karşıya kalıyor. Tüm bunlara rağmen diyoruz ki “vardık, varız, var olacağız.

İşte bugün karanlığın karşısında Halkevleri’nin yanında olmak ve birlikte meydan okumak “İnsanlığımızı, ortaklaşa paylaştığımız varlıklarımızı ve de ülkemizin kaderini egemenlere terk etmeyeceğiz” demektir.  

HALKEVLERİ HAKLARINI SAVUNAN HALKIN ÖRGÜTÜDÜR

Halkevleri bu toprakların alnı açık, başı dik, emekleriyle varolan insanlarının örgütüdür. 

Memleketin dört bir yanında;

Dere başlarında, vadilerinde, ormanlarında  nöbet tutan;  talancı şirketlerin ve onların arkasında duranların karşısında bedenleriyle barikat örüp doğayı ve yaşamı savunanların örgütüdür Halkevleri.

Gecekondu damlarından, yoksul mahallelere barınma hakkı için mücadele edenlerin; kentlerin tüm olanaklarını, mekanlarını ve tarihsel kültürel değerlerini sermayeye açıp halka kapatanların karşısında yaşamımız, mahallemiz, kentimiz satılık değil diyenlerin örgütüdür Halkevleri.

Ülkenin sermaye için ucuz emek ve güvencesiz çalışma cenneti haline getirilmesine karşı, kimi zaman bir atölyede kimi zaman bir direniş çadırında kimi zaman bir tarlada emeği, onuru ve geleceği için  mücadele edenlerin örgütüdür Halkevleri

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan suya insanca yaşamamızı belirleyen tüm haklarımıza saldıranların karşısında “İnsanca yaşamak hakkımızdır” diyenlerin örgtüdür Halkevleri. Kimi zaman parasız ulaşım için turnikeden atlayan bir gençtir. Kimi zaman parasız eğitim için okullarda örgütlenen bir velidir. Kimi zaman gelir testiyle sağlığı sadaka olarak dilenmesini isteyenlere karşı parasız sağlık haktır diye haykıran bir işsizdir Halkevleri.  

Babaya, patrona ve kocaya sığınmaya zorlanan, gericilikle örülmüş  yaşamlarında ikinci sınıf insan olmaya mahkum edilmeye çalışılan kadınların emeği, bedeni ve yaşamıyla özgürlük ve eşitlik çığlığıdır Halkevleri.

Katliamlarla, halka karşı işlenen suçlarla örülü egemenlik biçiminin, zorbalığın karşısında halkların eşitlik ve kardeşlik bayrağını sözünü sakınmadan taşıyan, eşit ve özgür yurttaşlık mücadelesinden vazgeçmeyendir  Halkevleri.

Kendisinden olmayanı, muhalif olanı susturmaya, bastırmaya, sindirmeye çalışan bir iktidarın karşısında özgür basın için mücadele eden kalem, iktidarın adaletini yargılayan ve mahkum eden sokak, biat etmeyip sorgulayan kuşaklar yetiştiren bir çatıdır Halkevleri.

Yok sayılan, eğitime, sağlığa ve insanca yaşama dair talepleri hayırseverliğin insafına bırakılan engellilerin hak mücadelelerinin kürsüsüdür Halkevleri.

İslamcı-liberal iktidar ağlarına ve cemaatçi otoritelerin karşısında; sadaka değil haklarımızı istiyoruz; kul değil eşit yurttaşız diyenlerin örgütüdür. Parasız yaz okullarında sanatla, bilimle tanıştırdığı binlerce çocukla, emekçi halkın dayanışmasında büyüyen aydınlıktır Halkevleri.   

 

Emekçilerin yaşamlarını görünür kılan ve mücadele deneyimlerini birbirine aktaran Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin, halk imecesini yaşatan Kemalpaşa Halk festivalinin örgütçüsü, Kazım Koyuncu’nun adını savunduğu değerlerle yaşatan kültür merkezinin kuruluşuna öncülük eden sanat örgütüdür Halkevleri.    

Van Çocuk Evi ile kardeşliğin köprülerini kuran, depremle yaşamları parçalanan, iktidarın gözlerini ancak baskı için üzerlerine diktiği  çocukların dert ortağı, umutlu günler için oyun arkadaşıdır Halkevleri.

Ve Halkevleri parmakla sayılmayan halkın örgütüdür.

Piyasacılara, gericilere, emperyalistlere, baskı ve zora karşı meydan okuyanların örgütüdür.

Şimdi tam da en beklenmeyen anda meydan okumanın zamanıdır, hep birlikte bu 81 yıllık genç ve köklü çınarın dallarını büyütelim.

81. Yıl Şenliği Programı

Halkevleri 81. yılını dev bir şenlikle kutluyor. Ankara Buluşuyor, Kuşaklar Söylüyor. Milyonların eşitlik, demokrasi, özgürlük ve barış talepleri 23 Mart’ta bu dev buluşmada şarkı oluyor, şiir oluyor. “Barışa şarkı, karanlığa meydan okuyoruz” diyen on binler 23 Mart’ta Ankara’nın en büyük kapalı spor salonu olan Arena Spor Salonu’nda buluşuyor.

Ankaralılar mahallelerinden, okullarından, yurtlarından, üniversitelerinden, işyerlerinden çıkıp Arena’ya gelecek türkülerle, şiirlerle hep bir ağızdan karanlığa meydan okuyacak. Özgürlük ve Barış için Ankara Buluşuyor, Kuşaklar Söylüyor.

Şenlik, Nefes Dans ve Müzik Topluluğu’nun bu topraklarda yaşayan halkların acılarından, sevinçlerinden ve kardeşliklerinden beslenen muhteşem halk dansları gösterisiyle başlayacak.

Karadeniz’in sevilen gruplarından Karadeniz’in içinden gelenler, içinden Karadeniz gelenler diyen Marsis bizlerle buluşacak.

Dünya’da sevdiğim ne varsa sevdadan yana diyen, yıllardır isyanın, özgürlüğün şarkılarını bizden eksik etmeyen Hilmi Yarayıcı şarkılarını onbinlerce insanla birlikte söyleyecek.

Halkevlerinde yetişen Yavuz Bingöl bugün yine Halkevleri’nin yetiştirdiği çocuklarla, Halkevleri Çocuk Korosu’yla aynı sahneyi paylaşıyor. Yavuz Bingöl’ün milyonlara sevdirdiği türküler, Fatsa Çocuk Korosu’na selamla buluşacak.

Genç yaşında Anadolu’nun bağrından çıkan türküleri bizlerle tekrar buluşturan son albümünde “Zemheriden ötesi bahar” diyen Sevcan Orhan umudun türkülerini söyleyecek.

" Karadeniz kültürünün müziğini icra edebilmek; özveri, en önemlisi sorumluluk gerektirir" diyerek başladıkları müzik yolculuklarını başarıyla sürdüren grup Karmate Karadeniz’in hırçın dalgalarını Arena’ya taşıyacak.

Sanatın susturulmaya çalışıldığı bir dönemde muhalif duruşunu hiç kaybetmeyen, gerek sanata dönük baskılara karşı, gerekse her türlü toplumsal muhalefet eyleminde yer alan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzel sesiyle de beğeni toplayan Fırat Tanış Karanlığa meydan okuyanlarla olacak.

İlk albümü İncidir’le kısa sürede dinleyicilerin beğenisini kazanan, Muharrem Ertaş, Musa Eroğlu, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali gibi ustalarının izinden giden, Anadolu’nun en sevilen bozlaklarıyla bizi tekrar buluşturan İsmail Altunsaray bizlerle olacak.

Müzikal serüvenine 2000’li yılların başında başlayan hayata “lirik soldan bakan” sevilen Rock grubu Neyse şarkılarını özgürlük için söyleyecek.

Sanat yaşamına onlarca tiyatro oyununu, sinema filmini, televizyon filmini, diziyi onlarca ödülü ve neredeyse hepsini ezbere bildiğimiz şarkıları sığdırmayı başaran, Zuhal Olcay 23 Mart’ta bizlerle olacak.

Grup Baran’la başlayan müzik serüveninde Bekle bizi İstanbul, Seviyorum seni, Asi ve mavi gibi onlarca şarkısını milyonlara sevdiren, emeği, özgürlüğü, barışı sanatıyla savunan Onur Akın onbinlerle buluşacak.

Kürt Müziğinin son dönemde en sevilen isimlerinden, Xero Abbas şarkılarını barış, kardeşlik için söyleyecek.

Halkevleri 81. yılını, Ankaralılarla birlikte kutluyor. 23 Mart’ta Eşitlik, Demokrasi, özgürlük ve barış için, Kuşaklar söylüyor, Ankara buluşuyor…

0312 419 27 17

www.halkevleri.org.tr

Şenlik biletine nasıl ulaşırım?

Halkevleri 81. yıl şenliği biletlerine aşağıdaki bilet satış noktalarından ulaşabileceğiniz gibi Biletix noktalarından ve internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu kaçırılmayacak konserin biletleri sadece 15 TL. 23 martta Ankara Arena Spor Salonunda hep birlikte özgürlüğe şarkı, karanlığa meydan okuyalım.

Bilet satış noktası listesi.

Videolar

Sanatçı videoları konacak

Duyuralar

Herhangi bir duyuru bulunamadı.

@Halkevleri'ni Twitter'da

Basın için görseller - Afişler

Halkevleri - Ankara

Konur Sokak No:8/9 Kızılay, Ankara
Telefon : 0 312 419 27 17

İletişim Formu

Ankara Arena Spor Salonu

Ankara Arena 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası için yapılmıştır. VIP, loca ve portatif tribünler hariç 10.400 olan kapasite bu etkenlerle 13 bine kadar çıkmaktadır. Konser Salanu ile ilgili bilgileri aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz.

Fotoğraflar