Yoksul emekçi halk, eğitim ve sağlık hakkından yoksun !

Per, 16/09/2004 - 01:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı "2003 yılı Hane Halkı Tüketim Anketi" sonuçları, ülkemizde "eğitim" ve "sağlık" başta olmak üzere aynı zamanda birer insan hakkı olan temel kamusal hizmetlerden yoksul emekçi kitlelerin yararlanma oranlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Buna göre;

Türkiye'de varolan 16 milyon 745 bin ailenin %20 sini oluşturan ve gelir bakımından en yüksek payı alan 3 milyon 349 bin ailenin, en yoksul %20 lik aile kesimine oranla; eğitime harcadığı para 56 kat, sağlığa harcadığı para 4.8 kat, gıdaya harcadığı para 2.2 kat ve giyime harcadığı para ise 6.9 kat daha fazla !

İlk öğretimde yeni eğitim yılının başladığı şu günlerde, ülkemizdeki en yoksul kesimin geçen yıllara oranla eğitime, daralan aile bütçesinden daha az kaynak ayırabildiği ortaya çıktı. Elde edilen verilere göre yoksul emekçi kesimlerin eğitime ayırdığı payda, geçen yıla göre 5.8 trilyonluk bir azalma söz konusu.

Anketin asıl çarpıcı sonucu ise; Türkiye'de eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetler için yapılan harcamalar arasındaki bu uçurumun, sadece en yoksul ile en zengin arasında değil; gelir düzeyi açısından ortalarda yeralan ikinci, üçüncü ve dördüncü gruplarla da açılmış olması.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Radikal Gazetesi, 16.09.2004