‘Saray yenilecek halk kazanacak!’ diyenler harekete geçiyor

Ct, 03/10/2015 - 22:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

‘Saray yenilecek halk kazanacak’ başlıklı ortak bir metinle, 1 Kasım’da HDP’yi destekleme; laikliğin son kırıntılarını, emeği, kentleri, doğayı, kardeşliği, özgürlükleri yok etmeye çalışanlara karşı sokakta direnme çağrısı yapanlar İstanbul’da geniş katılımlı bir forumda bir araya geldi.

İlk olarak 100 imzayla duyurulan ve halkkazanacak.org adresinde yayımlanan çağrı metninin imzacılarının sayısı AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın “Yargılanırsınız” şeklindeki tehdidine rağmen 1000’e ulaşırken, forum da geniş katılım ve canlı tartışmalarla geçti.

İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu’ndaki toplantı salonunda gerçekleşen foruma çeşitli sosyalist örgütlerden sendikalara, meslek örgütlerinden kent ve doğa örgütlerine, Alevi örgütlerinden yazarlara toplumsal muhalefetin geniş yelpazesinden bir katılım sergilendi. Haziran İsyanı’nda yitirdiğimiz ilk direnişçi olan Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş da katılımcılar arasındaydı.

Forumda genel olarak bu çalışmanın basitçe bir seçim çalışması olmadığı, 1 Kasım sonrasını da gören ve sosyalist hareketin, toplumsal muhalefetin AKP iktidarı karşısındaki ortak hareket olanaklarını genişletme amacıyla yürütülmesi gerektiği fikri öne çıktı.Forum sonucunda şu kararlar açığa çıktı: Ortak çalışmaları yürütmek üzere geniş katılımlı ve düzenli toplanan meclisler oluşturulacak; imza kampanyası daha da genişletilecek; “Saray yenilecek halk kazanacak” sloganını toplumsal muhalefetin her alanında yaygınlaştırılacak; 10 Ekim Ankara mitingine katılım güçlendirilecek; HDP ile koordinasyon içinde müşahitlik çalışmaları yürütülecek; HDP’yi ve sol kurumları hedef alan saldırılara karşı refleks gösterilecek.Ayrıca HDP’ye destek çağrısı yapmayı “yargılanma gerekçesi” ilan eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulacak.Sosyal medya, müşahitlik vb alanlardaki çalışmalar için gönüllü katılım başvuruları toplanmaya başlarken, toplantıların da düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.

Forum sonunda bu ortak çalışmaya ilişkin kararların meclisler üzerinden alınacağı ve yeni katılımlara açık bu meclis toplantılarının düzenli olarak duyurulacağı belirtildi.