Samsun’da Atakumlular ‘’Halkçı ve Demokratik Yerel Yönetim’’ forumunda buluştu

Cu, 01/02/2019 - 13:40
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Samsun Halkevi, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçim öncesinde 26 Ocak'ta Türk-İş Eğitim Merkezi’nde Halkçı ve Demokratik Yerel Yönetim konulu bir forum düzenledi. Foruma konuşmacı olarak Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş ve Yerel Yönetim Komisyonu üyesi Samut Karabulut da katıldı.

Forum, Halkevleri Samsun Şube Başkanı Şeyma Özberk’in konuşmasıyla başladı. Özberk açılış konuşmasında, öncelikle “ABD’nin Venezüella halkının iradesine karşı düzenlediği faşist darbeye karşı direnen Venezüella halkının” yanında olduklarını dile getirdi. Özberk ülke olarak derin bir ekonomik kriz ve ağır bir siyasal baskı rejimi altında, YSK ve hukukun yoğun baskıyla karşı karşıya olduğu bir süreçte yerel yönetim seçimlerine gidildiğini belirtti.

“Kamu yarı bir statü değil, ilkedir”

Özberk 87. yaşını  kutlayan Halkevleri’nin kamu yararına dernek olmaktan çıkarılmasıyla ilgili “Bizler için kamu yararı bir statü değil, ilkedir” dedi ve şöyle devam etti:

Yıllardır antidemokratik yerel yönetim karşısında savunmamız ve uygulamamız gereken halkın yararını savunan, karar alma süreçlerinde göstermelik bir biçimde değil, gerçek mekanizmalarla halk yararına bir yerel yönetim anlayışıdır. Bizler Halkevleri olarak bu anlayışı Halkçı ve Demokratik Yerel Yönetim olarak adlandırıyoruz.

Özberk’in konuşmasının ardından Halkevleri Samsun Şube Sekreteri Hüseyin Aksoy’un moderatörlüğünde ‘’Demokratik Yerel Yönetime Bakış Açımız ve Yerel Yönetimde Kadınlar’’ ve ‘’Halkçı ve Demokratik Yerel Yönetim Mümkün müdür?’’ başlıklı ilk oturuma geçildi. Oturumda Halkevleri Eş Genel Başkanımız Dilşat Aktaş ‘’Demokratik Yerel Yönetime Bakış Açımız ve Yerel Yönetimde Kadınlar’’, Halkevleri Yerel Yönetim Komisyonu Üyemiz Samut Karabulut ‘’Halkçı ve Demokratik Yerel Yönetim Mümkün müdür? ‘’ konularında sunum gerçekleştirdiler.

‘’Demokratik bir yerel yönetim anlayışı halkın kolektif emeğiyle kurulabilir’’

İlk olarak konuşma yapan Dilşat Aktaş, mahallelerde kurulacak sokak temsilciliğinin ya da halk meclisi çalışmalarının aslında bugünün demokrasi atölyeleri olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

 Bunu böyle örgütlemek, halkın doğrudan kendi yaşamına dair sorunlarını çözme doğrultusunda öz güveninin arttırıldığı bu konuda inisiyatif verildiği ve kolektif bir çalışma hukukunun oluşturulduğu her yerde, yerel yönetimlerde de, mevcut bölgede belediyelerle de ortak çalışmalar yapılarak toplumsallaştırılabilir. Bugünkü baskı rejiminin içerisinden halkın örgütlülüğüyle çıkmaktan başka şansımız yok.

Kadın mücadelesini esas alan bir yerel yönetim anlayışı

Günümüz belediyelerinde başkan olan kadın sayısının azlığına dikkat çekerek kadın katılımın ve kadın inisiyatiflerin olmadığı belediyelerde halkçı ve demokratik bir yönetim şeklinden bahsedilemeyeceğinin altını çizen Aktaş, şunları söyledi:

Kadınların yerel yönetim mekanizmalarında olmasının tek koşulu, halkçı ve demokratik bir yerel yönetimin eşitlikçi ve özgürlükçü olmasıdır. 16 yıllık AKP iktidarı boyunca kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan, kadın erkek eşitliğini yok sayan, bir anlayış karşısında kadınlar, bir direniş kültürü yarattı. Bugün kadın direnişini kadın mücadelesini esas alan bir yerel yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi gerekir

‘’Bütün partiler tarafında neoliberal belediyecilik modeli uygulanıyor’’

Dilşat Aktaş’tan sonra sunumunu yapan Halkevleri Yerel Yönetim Komisyonu Üyesi Samut Karabulut, ‘’Toplumları, siyaseti değiştirecek olan şey sayısal çoğunluklar değildir, kesinlikle fikirlerdir. Bir fikir etrafında bambaşka bir gelecek organize edilebilir, bambaşka alternatif bir fikir ortaya konabilir yeter ki bunun için farklı olanla değerlendirilebilsin, tartışılabilsin. Halkın gerçek meselelerine değinen, iş, aş, ekmek, geçim, kadın, gençlik gibi meselelerdir. Bunları ön plana çıkarmayı başaramayınca tuzağa doğru gitmememiz gerekir’’ dedi.

Halkçı-demokratik yerel yönetim programı

Yapılan sunumların ardından foruma katılan katılımcılar şimdiye kadar Atakum’da yaşadıkları sorunları, halkçı ve demokratik belediyecilikten beklentilerini dile getirdi. Forum, katılımcıların da beklentileriyle oluşturulan manifestonun taslak halinin okunması ile son buldu. Manifesto önümüzdeki günlerde halkın imzasına sunulacak.