Sağlıkta dönüşüm can aldı, hekimler iş bıraktı

Cu, 20/04/2012 - 00:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Dr. Ersin Aslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesi ülke çapında sağlık emekçilerinin bir günlük iş bırakma eylemi ile protesto edildi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde iş bırakan sağlık emekçileri yürüyüşler düzenlediler ve yıllardır uyguladıkları sağlık politikaları ile hasta ile hekimi karşı karşıya getiren AKP hükümetinin Sağlık Bakanı’nı istifaya çağırdılar.

Antep’te Dr. Ersin Aslan’ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesi üzerine sağlık çalışanları 19 Nisan Perşembe günü tüm Türkiye’de iş bıraktı. Birçok hastane eylemlere ve greve yüzde 100 katılım sağlarken, Aile Sağlığı Merkezleri’nde ve özel hastanelerde çalışan hekimler de eylemlere katıldı.

İstanbul’da Çapa ve Cerrahpaşa hastanelerinde buluşan onbine yakın sağlık çalışanı ve sağlık hakkı savunucuları önce Çapa’da buluştu ve ardından Beyazıt’a doğru yürüyüşe geçti. Halkevleri'nin de katılım sağladığı eylem, yürüyüşün ardından Cağaloğlu'ndaki İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen mitingle sonlandırıldı.

Çapa’daki buluşmaya Türkiye’de bulunan Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. José Luiz Gomes do Amaral da katıldı. AKP tarafından çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin hekimleri tehdit etmesi üzerine TTB’ye destek için Türkiye’ye gelen Amaral, hekimlere dönük şiddet olayları ile ilgili bir konuşma yaptı ve Türkiye’de hekime yönelik şiddette karşı hükümetin acil tedbirler alması gerektiğini söyledi. Amaral’ın ardından İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören bir konuşma yaptı ve hekime yönelik şiddetin sorumlusunun hekimle hastayı karşı karşıya getiren düzenlemeleri hayata geçiren AKP hükümeti olduğunu belirtti.


İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu söz alarak TTB’nin hekimlere yönelik şiddete karşı taleplerini açıkladı. Çerkezoğlu, 14 Mart 2012’de sundukları hekime şiddete yönelik yasa maddesi önerisinin adının, bugün itibariyle “Dr. Ersin Arsan Yasa maddesi önerisi” olduğunu açıkladı. Hekime yönelik şiddet davalarının kamu davası statüsünde görülmesi gerektiğini söyleyen Çerkezoğu, taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerin süreceğini de dile getirdi.

Beyazıt’a doğru yürüyüşe geçen sağlık emekçileri İstanbul İl Sağlık Müdürülüğü önünde eylem yaptı. Alana sığmakta zorlanan kitle adına konuşmalar yapıldı ve hekimlerin Sağlık Bakanı'na sundukları şartlar bir kez de burada okundu. Eylemde sık sık “Sağlık Bakanı istifa etsin”, “Sağlıkta dönüşüm ölüm getirdi” sloganları atıldı.