"Kamu yararına çalışan dernek” statümüzün kaldırılmasına karşı Danıştay önündeydik

Sa, 15/01/2019 - 19:01
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın Danıştay’a gönderdiği talimat niteliğinde yazının ardından “kamu yararına çalışan dernek” statümüzün kaldırılması kararına itiraz etmek için Danıştay Başkanlığı’ndaydık. Açıklamaya Eş Genel Başkanımız Dilşat Aktaş, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu (GYK) üyeleri olan HDP Milletvekili Oya Ersoy ve CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ile CHP eski Milletvekili Avukat Şenal Sarıhan ve TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı katıldı. 

‘Halkevleri halkın haklarını savunan bir çizgi ile buna karşı muhalefet etti’ 

Danıştay’ yapılacak itiraz öncesinde yapılan basın açıklamasından önce Hukuk Sekreterimiz Sercan Aran kısa bir bilgilendirme yaptı. Aran’ın ardından söz alan Eş Genel Başkanımız Dilşat Aktaş şunları söyledi: 

Bilinsin istiyoruz ki kamu yararı statüsü bizlere bahşedilmiş bir şey değildir. Kamu yararı Halkevleri’nin temel ilkesidir. Halkevleri insanların içinde özgürce ürettikleri, dayanışmayla güçlendikleri, bilim ve sanatla buluştuğu bir mücadele kültürüdür ve bu mücadele kültürünü bu topraklarda 87 yıldır var ediyoruz. Bundan sonra da bu statünün alınması veya alınmaması gibi bir tartışmayla değil, kamu yararına, gerçek anlamda kamudan ne anladığımızı tartışmaya açıyoruz. 

Bu iktidar 2000’lerden beri kamusal olan ne varsa hepsini özelleştirdi, ranta ve talana açtı. Halkevleri de halkın haklarını savunan bir çizgi ile bunun karşısında muhalefet etti. Bugün burada olmamızın asıl sebebi budur, Halkevleri’nin muhalefet evleri olmasıdır Halkevleri’nin bitmez tükenmez mücadele kültürüdür. Bunu da onurla sahipleniyoruz. 

‘İktidarlar gider, Halkevleri kalıcıdır’ 

Ersoy ise “Bugün buradaki dava çok net ki kamuyu talan edenlere karşı, kamuyu talan edip kendi kasalarını dolduranlara karşı, halkıın haklarını yani kamunun haklarını savunanların davasıdır. Halkevleri 87 yıllık bir örgüttü, bu ülkenin en köklü halk örgütüdür. Halkevleri iki defa askeri darbelerle kapatılmış ve küllerinden yeniden doğmuş bir örgüttü. Bu örgüt çok iktidar gördü. 87 yılda biz iki defa kapatıldık, kaç iktidar değiştiğini de iktidar sahipleri hesaplasın. İktidarlar gider, Halkevleri kalıcıdır. Biz gerici, piyasacı bir kamu oluşmasına karşı bugüne kadar mücadele ettik bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz” dedi. 

‘Halkevleri halkın mağdur edildiği bütün olaylarda muhalif olmuş bir örgüttür’ 

Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Sarıbal ise konuşmasında şunları söyledi: 

87 yıllık Halkevleri’nin kamu yararı ilkesi kaldırılmak isteniyor ama aynı iktidar şunu yapıyor: Futbol takımlarının borçlarını gidermek için kamu yararı önceliyor.  Hakikaten komik, biraz da aklımızla alay eder gibi. Halkevleri gerçekten kamu yararına çalışan işçinin, emekçinin, köylünün, çiftçinin yani gerçekten var olan halkın sorunlarını eylemselliştirerek, sokaklara çıkarak, yerinde halkın mağdur edildiği bütün olaylarda muhalif olmuş, her siyasi dönemde, iktidar kim olursa olsun muhalif olmuş ve kamu yararı bilincini sokakta eylemsel olarak hayata geçirmiş bir örgüttür, bir yapıdır. 

Bu yapıyı kaldırıp aklı sıra her alanda olduğu gibi korkutmayı var olan yapıyı çürütmeyi, var olan yapıyı yok etmeyi düşünen bir diktatöryel baskıcı bir zihniyet var. Danıştay’ı da hukuku da yargıyı da eline alıp istediği gibi davranmak istiyor. O yüzden itirazımız sokakta olduğu gibi burada Danıştay’ın önünde iktidaradır. Yargıyı iki dudağı arasına almış tek adam iktidarına karşıdır. Halkevleri yaşayacaktır, halkın ve kamu yararı mücadelesini verecektir. Onların kamu yararı ilkesini kaldırması Halkevleri’nin kamu yararına verdiği mücadeleyi engellemeyecektir. Dolayısıyla biz burada Danıştay’ın önünde haklı gerekçelerle elde edilmiş olan, mücadeleyle elde edilmiş olan halk yararın elde edilmiş olan kamu yararına ilkesinin yeniden her zaman olduğu gibi sahibiyiz, bu silinemez. Bu bizim hakkımız ve bunun için de mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Yapılan açıklamaların ardından Aran ve Aktaş, Danıştay’a girerek karar düzeltme talebini Danıştay’a sundu. Danıştay’a yapılan başvuru sonrasında açıklamalarda bulunan Sarıhan, “Halkevleri’nin yaptıkları nelerdir tek tek anımsayalım. En son eğitim için yaptıklarının bile, bir laik ve demokratik bir eğitim mücadelesinin bile bütün bir toplumun yararına olduğunun bilinci içerisindeyiz. O bir hak, adalet ve toplumsal hizmet yapıyor. Umuyoruz ki yargı yeni bir değerlendirme yapacak, Halkevleri’ne sahip çıkacak, Halkevleri’nin kamu yararına çalışmış olduğunu ayrıca tekrar kabul edecek” dedi.