İstinaf, Ankara Valiliği’nin ‘Halkevi şubesini kapatma’ kararının hukuksuz olduğunu tescilledi

Cu, 06/12/2019 - 17:48
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Ankara Valiliği, Halkevleri’nin Batıkent ve Seyran Umut şubelerini ve Mamak’ta bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni “izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak” iddiasıyla mühürlemişti. İstinaf’a taşınan davada, valiliğin istemini oy birliği ile reddeden mahkeme kararın hukuksuz olduğunu tescillemiş oldu.

Ankara Valiliği tarafından oluşturulan komisyon tarafından şubeye girilerek, fotoğraflar çekilmiş ve arama yapılmıştı. Sendika.org'da yer alan habere göre komisyon, Halkevleri yöneticilerinin yetki belgesi sorması üzerine yalnızca “Ankara Valiliği görevlendirdi” yanıtı verirken, herhangi bir belge gösterememişti.

Valiliğin gönderdiği komisyon, Batıkent Halkevi’nde bulunan ve çocuklar için sosyal ve kültürel faaliyetler için kullanılan sınıfı, Seyran Umut Halkevi’ni ve Tuzluçayır Mahallesi’nde bulunan Ethem Sarısülük Kütüphanesi’ni mühürlenmişti. Seyran Umut Halkevi’nde mühürleme işlemine tepki gösteren, aralarında Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nebiye Merttürk’ün de bulunduğu dört Halkevci gözaltına alınmıştı.

İstinaf, kararın ‘hukuksuz’ olduğunu tescilledi

Ankara Valiliği’nin istemi üzerine İstinafa taşınan davada mahkeme, oy birliği ile ‘kapatma kararı’nı usule uygun bulmayarak, alınan kararın ‘hukuksuz’ olduğunu tescillemiş oldu. İstinaf mahkemesinde, “Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü: Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce verilen 17/04/2019 gün ve E: 2018/1778, K: 2019/1021 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı tarafın istinaf isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına” denilerek Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce verilen karar onandı.

Halkevlerinden açıklama: Kapatma hukuksuz

Halkevleri Hukuk Dairesi’nden Avukat Sercan Aran mühürleme kararının ardından Halkevleri’nin “işyeri” olarak tarif edildiğini ve bu usule göre mühürlenmeye çalışıldığını belirterek, kararın hukuksuz olduğunun altını çizdi.

Aran, konuya ilişkin şunları söylemişti:

“Valilik kendince Halkevleri’ne dershane veya özel okul muamelesi yaparak kapatmaya çalışıyor. Burası dernek ve eğitim öğretim faaliyeti yapılmıyor. Valilik de bunun bilincinde. Fakat Emniyet’in 27 Mart tarihli raporunda şubelerde eğitim öğretim faaliyeti yapıldığı kanaatine varıldığı belirtiliyor ve bu rapor gerekçe gösterilerek mühürlemeye çalışıyorlar. Derneklerin mühürlenmesi, denetlenmesi ayrı bir usule tabidir. Bu anlamda yapılan kapatma hukuksuzdur ve derneğimizin örgütlenme hakkına saldırı niteliğindedir. Burada yapılmak istenen örgütlenme hakkımızın elimizden alınmak istenmesidir.”

Ankara Valiliği’nin İstinaf istemi:

“Davacı derneğin Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan Mutlu Şubesinin izinsiz eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle kapatılmasına dair Ankara Valiliği'nin 15/08/2018 tarih ve 14682952 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davalı idare tarafından Halkevleri Derneği Mutlu Şubesinin bulunduğu adreste izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti yapıldığı yönünde bilgi edinilmişse de, bu bilginin Şubenin bulunduğu adreste yapılan bir tespit ile teyit edilmediği, nitekim adreste yapılan inceleme neticesinde adresin giriş kapısının kilitli olduğunun ve içeride kimsenin olmadığının tespit edildiği görüldüğünden, izinsiz eğitim ve öğretim faaliyeti yapıldığı her türlü şüpheden uzak ve kesin delillerle ortaya konulamayan dernek şubesinin kapatılmasına dair işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce verilen 17/04/2019 gün ve E: 2018/1778, K: 2019/1021 sayılı kararın, davalı idare vekili tarafından, izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yürüten derneğin kapatılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.”

 

İstinaf Mahkemesi’nden Ankara Valiliği’nin istemine karşılık çıkan karar:

“Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü: Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce verilen 17/04/2019 gün ve E: 2018/1778, K: 2019/1021 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, davalı tarafın istinaf isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, yargılama giderlerinin başvuruda bulunan taraf üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansından artan miktarın istinaf isteminde bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın değişik 45.maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olarak 08/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”