İstanbul muhalefeti 1 Mayıs'ta Taksim'de

Cu, 26/04/2013 - 12:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

25 Nisan Perşembe günü DİSK, Türk-İş, KESK ve TTB'nin çağrısı ile Taksim gezi parkı'nda toplanan toplumsal muhalefet güçleri ortak bir açıklamayla tüm halkı “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”nde 1 Mayıs Alanı’na, Taksim'e çağırdı

DİSK, Türk-İş, KESK ve TTB’nin çağrısıyla Taksim Gezi Parkı’nda toplanan emek ve meslek örgütleri temsilcileri, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti yöneticileri 1 Mayıs 2013’te Taksim’de olacaklarını duyurdu. Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Halkevleri MYK Üyesi Özge Ozan ve Halkevleri şube yöneticileri de basın açıklamasına katıldı. 

Saat 11’de yapılan ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.  1 Mayıs’ı Taksim’de kutlayacaklarını ilan eden Beko, Taksim 1 Mayıs alanının demokrasi mücadelesi açısından “vazgeçilmez önemi”ne dikkat çekti. Yıllarca süren mücadeleler sonucunda Taksim 1 Mayıs alanının yasaklardan kurtarılarak sınıfın kürsüsünün yerine yeniden kurulduğunu hatırlatan Beko, alandaki teknik sorunların aşıldığını söyledi.

“Sömürüye, savaşa ve gericiliğe karşı, eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve gerçek bir laiklik talebiyle alanlarda olacağız” diyen Beko sözlerini şöyle sürdürdü:

 Neoliberal saldırılara, işsizliğe, yoksulluğa, taşeronlaştırmalara karşı güvenceli istihdam ve ücret güvencesi için; baskıcı otoriter, ırkçı/gerici yönetim anlayışına karşı adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs’ta Taksim 1 Mayıs alanındayız.”

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’un da 152 ülkeden 175 milyon işçiyi temsilen Taksim 1 Mayıs alanında olacağını duyuran Beko, “İşçisi, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı,, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla” tüm halkı 1 Mayıs’a çağırdı.

Beko’nun açıklamsının ardından 1 Mayıs’ta Taksim’de olacak çok sayıdaki kurumun ismi tek tek okundu.

“Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan” sloganlarıyla sona eren açıklamanın ardından basının sorularını yanıtlayan Beko, 1 Mayıs’ın sıkıntı yaşanmadan kutlanması için teknik anlamda tüm çalışmaların yapıldığını, saat 12.30’da Valilik ile bir görüşme daha olacağını söyledi ve “Başka bir alternatif yok” dedi.