İstanbul Halkevi Genel Kurulu'nda Demokrasi Kürsüsü Kuruluyor

Cu, 03/02/2012 - 01:31
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

2012 özgürlük, eşitlik, demokrasi ve halkın hakları mücadelesini yürüten Halkevleri’nin 80. yılı. İstanbul Halkevi 7. Olağan Genel Kurulu'nuda DEMOKRASİ KÜRSÜSÜ'nü kuruyor.  Katliamlar, savaş, baskı ve hak gasplarıyla girdiğimiz 2012’de özgürlükleri ve hakları için mücadele edenleri  “demokrasi yalanlarıyla” inşaa edilen gerici, faşist, piyasacı bir rejimin karşısında, mücadelenin ortak kürsüsünde söz almaya çağırıyor.

Demokrasi Kürsüsü’nde milletvekilleri, gazeteciler, sanatçılar, emek, yaşam ve doğa için mücadele edenler, kadınlar,  bilim insanları, siyasi parti, emek ve meslek örgütleri temsilcileri yer alacak.  Hopa, Hrant Dink, Ahmet Şık ve Nedim Şener, KCK davaları gibi AKP ileri demokrasisinin simge davaları özneleri ve avukatları tarafından kürsüye taşınacak.

Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol  "Demokratik alanı ve özgürlükleri olabildiğine sınırlarken; emeğe, kentlere, doğaya, insanca bir yaşam sürmemizi belirleyen haklara yönelik neoliberal yıkımı hızlandıranların karşısında, ülke halklarının demokrasi mücadelesi tarihini sahiplenip birlikte bugüne ve geleceğe bakacağız" diyerek  herkesi Demokrasi Kürsüsü'nde söz almaya çağırıyor.


TARİH: 5 ŞUBAT 2012
SAAT 12.30
YER: İTÜ TAŞKIŞLA KAMPUSU - TAKSİM

HALKEVLERİ DEMOKRASİ KÜRSÜSÜNE ÇAĞRI;
2012 özgürlük, eşitlik, demokrasi ve halkın hakları mücadelesini yürüten Halkevleri’nin 80. yılı.

80. Yılımızda, katliamlar, savaş, baskı ve hak gasplarıyla girdiğimiz 2012’de sizleri DEMOKRASİ KÜRSÜSÜ’nü birlikte kurmaya çağırıyoruz. İstanbul Halkevi’nin Genel Kurulu’nda oluşturacağımız Demokrasi Kürsüsü, “demokrasi yalanlarıyla” inşaa edilen gerici, faşist, piyasacı bir rejimin karşısında, mücadelenin ortak kürsüsü olacaktır.

Halkların, kadınların, gazetecilerin, basının, bilimin, üniversitenin, sanatın, emeğin özgürlüğü için gerçek demokrasinin diliyle konuşacağız. Demokratik haklarını kullananı, hakkını savunanı bir anda “terörist” ilan ediverip, katliam yapanları bir anda aklayıveren bir iktidarın, yargılanması gerekirken “yargıç olanların” karşısında kendi sözümüzü birleştireceğiz.

Demokratik alanı ve özgürlükleri olabildiğine sınırlarken; emeğe, kentlere, doğaya, insanca bir yaşam sürmemizi belirleyen haklara yönelik neoliberal yıkımı hızlandıranların karşısında, ülke halklarının demokrasi mücadelesi tarihini sahiplenip birlikte bugüne ve geleceğe bakacağız.
Demokrasi Kürsüsü’nde milletvekilleri, gazeteciler, sanatçılar, emek, yaşam ve doğa için mücadele edenler, kadınlar,  bilim insanları, siyasi parti, emek ve meslek örgütleri temsilcileri yer alacak.  Demokrasi Kürsüsü’nde dile getirilecek her sözün demokratik haklar ve insanca yaşam mücadelesini ilerletmek bakımından anlam taşıyacağını düşünüyor, sizi de etkinliğimize katılmaya, Demokrasi Kürsüsü’nde söz almaya davet ediyoruz. Aramızda olmanız bizi mutlu edecektir.

İLKNUR BİROL
HALKEVLERİ GENEL BAŞKANI

TARİH: 5 ŞUBAT 2012
SAAT 12.30
YER: İTÜ TAŞKIŞLA KAMPUSU