Hekimler iş bıraktı: Sağlıkçı taciz hattı kapatılsın

Sa, 04/12/2012 - 18:55
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Sağlık çalışanları, Dr Melike Erdem’in "Alo 184 SABİM hattı"na şikâyet edilmesinden kısa bir süre sonra intihar ederek yaşamını yitirmesi karşısında “Alo 184-SaBİM / Sağlıkçı taciz hattı” kapatılsın diyerek iş bıraktı

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği'nin çağrısıyla sağlık çalışanları “Alo 184-SaBİM Sağlıkçı taciz hattı” kapatılsın demek için 08:00-10:00 saatleri arasında Acil Servisler dışında sağlık hizmeti sunmayarak iş bıraktı.

Cerrahpaşa Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları “Alo 184-SaBİM Sağlıkçı taciz hattı”nı bir eylem yaparak protesto etti. Eyleme sağlık çalışanlarının yanı sıra İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu Dev Sağlık-İş yönetici Funda Keleş ve SES temsilcisi de katıldı. Yürüyüşe Halkevleri de destek verdi.

Hastane önünde yapılan açıklamada söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören, daha önce Ersin Arslan’ın öldürülmesinin ardından bir araya geldiklerini dile getirerek konuşmasına başladı. Dr. Melike Erdem’in intihar ederek yaşamını yitirmiş olmasını sağlık politikalarından kaynaklı simge bir olay olduğunu belirten Gönen, SABİM hattının kaldırılmasını istedi. Gönen, “Alo 184-SaBİM Sağlıkçı taciz hattı”nın kaldırılmasını istemelerinin aslında yürütülen sağlık dönüşüm projesinin kaldırılması olduğuna da dikkat çekerek konuşmasını sonlandırdı.

Sağlık çalışanlarının ayrıca saat 11:30’da İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi önünde bir araya gelerek Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesi önüne bir yürüyüş gerçekleştirecek.