Halkevlerine yönelik saldırının failleri birer birer ortaya çıkıyor !

Mustafa COŞAR | Ct, 25/09/2004 - 01:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Bilindiği üzere 02.09.2004 günü Zaman Gazetesi’nde, kurumumuza dair “Atatürk’ün kurduğu Halkevleri örgüt yuvası olmakla suçlanıyor” başlıklı bir haber yayınlanmış, Valilikler tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunulduğu iddia olunan, ancak varlığına dair hiçbir resmi veri sunulmayan bir dosyaya dayandırılan bu haberde; Halkevleri Derneği’ne ve Halkevcilere yönelik asılsız, suçlayıcı ifadelerde bulunulmuştu. Benzer haberler, aynı yayın çizgisine sahip olduğu bilinen Samanyolu TV adlı televizyon kanalında ve Ortadoğu Gazetesi’nde de yer almıştı.

Kurumumuza yönelik bilinçli bir saldırı ve karalama kampanyasının parçası olduğu aşikar olan söz konusu haberlerle ilgili, adı geçen yayın kuruluşları hakkında yasal süreç derneğimiz tarafından başlatılmıştır.

Ayrıca, haberlerde kaynak olarak gösterilen, “Valilikler tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunulduğu iddia olunan dosya” hakkında da, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca 10.09.2004 günü İçişleri Bakanlığı’na bir başvuruda bulunulmuştur. Bu başvurumuzda özetle; derneğimiz hakkında düzenlenmiş böylesi bir dosya olup olmadığı ve eğer varsa içeriği konusunda bilgi talep edilmiştir.

Bu başvurumuz üzerine İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, 21.09.2004 tarih ve 01713 Sayılı bir resmi yazıyı tarafımıza göndermiştir. Bu yazıda; “Derneğinize ilişkin talep edilen bilgiler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun ‘Bilgi Edinme Hakkının Sınırları’ başlıklı dördüncü bölümü gereğince gizlilik arz ettiğinden, cevap verilememektedir” denilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen bu yazıyla da görüldüğü üzere, Halkevleri Derneğine ve Halkevcilere yönelik saldırılar ve sonraki süreçte yaşanan gelişmeler, son derece vahim ve düşündürücü boyutlara ulaşmıştır.

İlan Ediyoruz;

1-)Demokratikleşme adı altında yasal düzenlemeler yapan, bu kapsamda 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu çıkaran siyasi iktidarın; demokratik değerlere, hukuk devleti ve insan hakları idealine bağlılıktaki samimiyetsizliği bir kez daha görülmüş; ülkemizde yasalar değişse de kafaların değişmediği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

2-)AKP hükümeti ve onun bürokratları, Halkevleri hakkında gizli raporlar düzenlemekte, dosyalar tutmaktadır. Derneğimizin gericiliğe, sömürüye karşı etkin mücadelesi, devlet kademelerine de hakim kimi çevreleri rahatsız etmekte, geçmişte olduğu gibi bir kez daha Halkevlerini ve Halkevcileri yıpratmaya, susturmaya yönelik adımlar atılmakta, kirli oyunlar tezgahlanmaktadır.

3-) “Gizli” olduğu gerekçesiyle olayın muhatabı olan derneğimize dahi bu konuda hiçbir bilgi vermeyen, bir savunma ve cevap hakkı dahi tanımayan resmi makamlar; her nasılsa bu “gizli” dosyayı basına sızdırmakta, açıkça suç işlemektedirler.

Soruyoruz;

1-)Bu güne kadar AKP hükümetinin demokratikleşme sürecinde bir adım olarak övündüğü 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince İçişleri Bakanlığı’na kaç başvuru yapılmış, Bakanlık bunlardan kaçını “bilgilendirmiş”tir?

2-)AKP hükümeti ve bürokratları tarafından Halkevleri hakkında hazırlanmış bir “gizli” rapor/ dosya mevcut mudur ?

3-)Böyle bir dosya var ise; “gizli” olduğu gerekçesiyle “yasal yollardan” kurumumuza verilmeyen bu dosyayı Fettullahçı yayın organları nasıl ele geçirmiştir ? Bu konuda görevini kötüye kullanan kamu görevleri hakkında ne gibi bir işlem başlatılmıştır ?

4-)Anılan dosyanın, her hangi bir basın-yayın organın da değil, Fettullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen basın-yayın organlarında yer alması; uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet bünyesinde tarikatçı kadrolaşmanın varlığına dair bir başka kanıtı mı oluşturmaktadır?

5-)Yoksa AKP’nin oy avcılığı yaptığı yoksul mahallelerde örgütlü kurumumuz hakkında  “gizli” dosyalar hazırlatan odaklar böyle bir kadrolaşmanın ürünü müdür? 

Bizler, halkevciler olarak yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye, gericiliğe karşı mücadele etmeye devam edeceğiz!

Halkevlerinin, 72 yıllık tarihinde benzer saldırıları nasıl boşa çıkardığı bilinmelidir !

Halkevcilik bir onurdur!

Bu toprakların çocukları; bu onuru, başı dik alnı ak, taşımaya devam edecektir!

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

Mustafa COŞAR

Genel Sekreter