Halkevlerine yönelik saldırı düzenlenen basın toplantısı ile kınandı

Cu, 03/09/2004 - 01:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkın Onurunu Savunmak Suç İse; Bu Suçu İşlemeye Devam Edeceğiz!

Bu gün saat 13.00 de Halkevleri Genel Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısı ile, “Zaman Gazetesi” ve “Samanyolu TV” de Halkevleri Derneği’ne yönelik yayımlanan asılsız haberler kınandı.

Basın toplantısına; TMMOB Genel Başkanı Mehmet SOĞANCI ve Genel Sekreteri Fikret ÖZBİLGİN, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Ali ÇOLAK, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Hüseyin BİÇEN, Alevi Bektaşi Federasyonu Birliği Genel Başkanı Atilla ERDEM, Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Koordinatörü Metin BAKKALCI, Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin DİNÇER ve MYK Üyesi Adnan GÖLPINAR, Pir Sultan Abdal Genel Sekreteri İbrahim KARAKAYA ve Yönetim Kurulu Üyesi Neşe CEYHAN, DİSK Bölge Temsilcisi ve Dev-Maden-Sen Başkan Vekili Tayfun GÖRGÜN, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nadir SEVİNÇ, KESK Ankara Dönem Sözcüsü Özgür BOZDAĞAN, 78liler Derneği Temsilcisi Saliha AYDIN, aydın ve sanatçılardan Mehmet ÖZER, Özgen SEÇKİN, Ahu SAĞLAM, Oktay ETİMAN, Aydın ŞİMŞEK ile Ankara yerelindeki bir çok dernek, sendika ve meslek odalarının yöneticileri katıldı. Ayrıca çok sayıda Halkevi üyesi, basın toplantısının yapıldığı Kızılay Konur Sokak’da bulunan Genel Merkez binasına gelerek kurumlarına sahip çıktıkları dile getirdi.

Halkevleri Genel Başkanı Abdullah AYDIN’ın, basın açıklamasını okumasının ardından söz alan konuk kurum başkanları; Halkevleri Derneği’ne sahip çıkacaklarını, bu çirkin saldırıların Halkevleri’ni daha da güçlendirmekten başka bir sonuç doğurmayacağını dile getirdiler.

Aynı saatlerde İstanbul’da, Halkevleri Derneği İstanbul Şubesi’nde yapılan basın toplantısına da; KESK Genel Başkanı Sami EVREN, DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Kamil KARTAL, DİSK Dev-Sağlık-İş Genel Başkanı Doğan HALİS ve Genel Sekreteri Arzu ÇERKEZOĞLU, Meteroloji Odası Genel Başkanı Cemalettin KÜÇÜK, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali ÇERKEZOĞLU, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Hürriyet ŞENER ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğan GENÇ katılarak destek verdiler.