Halkevleri Sağlık Hakkı Meclisi AKP’yi uyardı

Sa, 03/01/2012 - 17:16
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulan Genel Sağlık Sigortası (GSS)’nı protesto etmek için bugün 12.00’da Halkevleri Genel Merkez önünde toplanan Halkevleri,Sağlık Bakanlığı önüne bir yürüyüş gerçekleştirdiler.

Ankara Halkevleri 2012 yılının ilk eylemini  “sağlıkta dönüşüm”  sloganıyla hayata geçen GSS’ye karşı gerçekleştirdiler. Genel Merkez önünden Sağlık Bakanlığı’na yapılan yürüyüş boyunca, AKP’nin 2012 yılına sağlıkta piyasalaştırma saldırısıyla girdiği, bu saldırının sağlık emekçilerini, hekimleri, hastaları  yani tüm halkı ilgilendirdiği anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı önüne gelindiğinde, Halkevleri Sağlık Hakkı Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Sultan Çıracı, yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası’nın sağlığı paralılaştırma uygulaması olduğunu, bu saldırı karşısında sağlık hakkından vazgeçmeyeceklerini söyledi. “  Sağlığımızı AKP’ye paralatmayacağız, AKP’nin sağlık hakkımızı gaspetmesine izin vermeyeceğiz “  dedi. Bu uygulamanın daha başlangıç olduğunu, sağlık hakkımıza sahip çıkmazsak sağlıksız bir toplumun, hastane kapılarında ölümlerin, GSS borcu yüzünden icra-hapis yatmanın sıradan hale geleceğinin altını çizdi. Çıracı sözlerini ”2012’ye sağlık hakkı mücadelesini büyüterek giriyoruz, AKP’nin sağlık programına karşı çıkan herkesle beraber sağlık hakkı  meclislerimizi kuracağız. Sağlık hakkımızı fiilen yaşama geçirmek için her türlü direniş ve mücadele yöntemiyle sağlığı ve yaşamı savunacağız” diyerek sonlandırdı.

Çıracı’nın ardından kısa bir konuşma yapan Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Çetin Erdolu da,sağlık hakkına sahip çıkmak için Halkevleri’nin kurduğu Sağlık Hakkı Meclisleri’nin çok önemli ve anlamlı olduğuna değinerek, ” Bu meclislerde hep beraber omuz omuza sağlığın piyasalaşmasına karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Açıklamaların ardından  tiyatral bir etkinlik gerçekleştirildi.Etkinlikte, taktığı maskeyle Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı canlandıran bir Halkevci,  $ağlık Holding’in açılışını yaparak, bunun bir başlangıç olduğunu, hastanelerin şirkete dönüşeceğini, “parasız sağlığın” tüylerini ürpettiğini söyledi.

Etkinliğin ardından eylem sonlandırılırken, bunun bir uyarı eylemi olduğu, sağlıkta piyasalaşmaya karşı mücadelenin artarak devam edeceği vurgulandı.