Halkevleri Olağanüstü Genel Kurulu: “Durdurabiliriz! Bu memleket bizim!”

Pa, 28/01/2018 - 22:39
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri, olağanüstü dönemin olağanüstü ihtiyaçlarına yanıt üretecek bir politik hat ve örgütlenme oluşturmak ve buna yönelik bir işbölümü yapmak üzere genel kurul tarihini erkene çekerek 28 Ocak Pazar günü Ankara’da Olağanüstü Genel Kurul’a gitti.

Türkiye’nin dört yanından gelen Halkevciler ve toplumsal muhalefetin geniş bir yelpazesini yansıtan kalabalık bir davetli topluluğu Farabi Otel’in 600 kişilik salonun doldurdu. Kadın ve genç katılımının ağırlıkta olduğu genel kurula, pek çok davetlinin de atıfta bulunduğu bir coşku ve enerji hakimdi.

“Diktatörlüğü durdurabiliriz! Bu memleket bizim!” şiarıyla düzenlenen Genel Kurul’da Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Erdoğan’ın 2019 stratejisinin bir özeti olan bugünkü savaşa karşı duramayanın diktatörlüğe karşı da duramayacağını vurguladı. Ersoy bugün ihtiyaç duyulanın bağımsız bir sol siyaset olduğunu belirterek; eşitlik, özgürlük, barış, laiklik ve yurtseverlik ilkeleri temelinde “yeni bir siyaset, yeni bir örgüt, yeni bir ülke kuracağız” dedi.

Konuk konuşmalarının ardından, programın ikinci yarısında Halkevleri üyeleri güncel pratik mücadelelere ilişkin deneyim ve hedefleri paylaşırken, 2019 sürecine yönelik olarak da, Tek Adam diktatörlüğünü durdurmak üzere direniş eğilimlerini seferber edecek bir direniş hareketi kurma hedefi ortaya kondu.

İkinci bölümün açılış konuşmasını yapan Özge Ozan, direnişi büyütmek, direniş eğilimlerini bütünleştirmek ve halkın politik birliğini ifade eden bir programa kavuşturmayı önerdiklerini söyledi:

Ne önerdiğimiz açıktır.

  • Sokakta direnişi kurmalı, sürekli bir eylem çizgisini hayata geçirmek.
  • Kısmi-parçalı direnişleri aynı zamanda bu direnişleri ilerletebilecek, birbirine güç veren bir ilişkiye sokabilecek bir formla ülke çapında tek adam rejimini durduracak bir bütünlüğe kavuşturmak.
  • Tek adam rejimine karşı hoşnutsuz halk kesimlerini ulusal çapta bir direniş hareketinin parçası/bileşeni haline getirecek bir halk örgütlenmesi yaratmak. Ve bu örgütlenmeyi halkın demokratik politik birliğinin asgari programı ile de donatmak.

“Temsilci ya da kahraman aramıyoruz”

Ozan konuşmasında laikliği, eşitliği, özgürlüğü, yurtseverliği, barışı, kadın özgürlüğünü, insanca yaşamı savunan halk güçlerinin tümüne çağrı yaptıklarını söyledi:

Genel kurulumuzla birlikte; laikliği, eşitliği, özgürlüğü, yurtseverliği, barışı, kadın özgürlüğünü, insanca yaşamı savunan halk güçlerinin tümüne, bütün demokratik direnişlerin örgütlü, örgütsüz öncülerine, aklı, kendisi direnişte tüm aydınlara çağrı yapıyoruz.

Temsilci ya da kahraman aramıyoruz. Tek adam diktatörlüğüne geçişe ve tek adam diktatörlüğünün temsil ettiği bütün kötülüklere karşı direnenleri, direnmek gerekir diyenleri kentlerimizde direniş meclislerinde ya da nasıl bir örgütlenme biçimi gerekiyorsa orada, program, örgütlenme ve eylem çizgisi oluşturacak biçimde yan yana getirmeliyiz.

Halkevleri bu süreci örgütlemek üzere yeni bir iş bölümüne giderek Dilşat Aktaş ve Nuri Günay’ın eş başkanlıklarında yeni yönetim kurulunu belirledi. Genel Yönetim Kurulu Listesi şu şekildedir:

Dilşat Aktaş

Nuri Günay

Özge Ozan

Onur Karakaş

Nebiye Merttürk

Mustafa Eberliköse

Betül Öztürk Gülhan

Kutay Merinç

Sercan Aran

Oya Ersoy

Ali Çerkezoğlu

Ferda Koç 

Volkan Yosunlu

Ali Şeker

Niyazi Nefi Kara

Orhan Sarıbal

Taylan Kaya

Fatma Girgin

Gürkan Çelik

Rüya Kurtuluş

Candaş Türkyılmaz

Cihan Uyanık

Zeynep Çelik

Dursun Ali Koyuncu

Berna Demiryaş

Mehmet Yördem

Şeyma Özberk

Mehmet Öztürk

Çiğdem Serin

Uğur Göçmüş

Genel Yönetim Kurulu Yedek Liste şu şekilde:

Mehmet Boyraz

Beyazıt Kurşunoğlu

Hasan Pulat

Orkun Zengin

Cezmi Tomrukçu

Genel Denetleme Kurulu:

Şenay Güner

Özgür Onur Kanmaz

Ateş Aktaş

Genel Denetleme Kurulu Yedekler şu şekilde:

Ayşenur Ceyhan

Pınar Çelik Arpacı

Serdar Kibar

Onur Kurulu şu şekilde:

Mahir Aygün

İlknur Kenez

Yusuf Sağlık

Onur Kurulu Yedekler şu şekilde:

Nazan Sürü

Suat Aydın

Tibet Sadık Altın