HALKEVLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Pa, 14/01/2018 - 21:59
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

HALKEVLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Halkevleri Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu; 28 Ocak 2018 saat 10.00'da CK Farabi Hotel (Cinnah Caddesi Farabi Sokak No: 34 Çankaya/Ankara) adresinde; yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 4 Şubat 2018 saat 10.00'da Halkevleri Genel Merkezi (Konur Sokak 8/9 Kızılay Çankaya/Ankara) adresinde aşağıdaki gündemlerle gerçekleşecektir.Üyelerimize ve dostlarımıza duyurulur. Genel Yönetim KuruluGÜNDEMLER1. Açılış ve saygı duruşu2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması3. Genel Başkanın açılış konuşması4. Konukların konuşmaları5. Genel Yönetim Kurulu çalışma raporu ve mali raporun, Genel Denetleme Kurulu raporunun ve Onur Kurulu raporunun okunması ve raporlar üzerine görüşmeler6. Organların ayrı ayrı aklanması 7. Tüzük Değişikliği8. Tahmini bütçenin okunması ve kabulü 9. Önümüzdeki dönem çalışmalarının ve önergelerin görüşülmesi10. Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi11. Dilek ve temenniler12. Kapanış