Halkevleri Genel Merkezi'nde Gıda Egemenliği Paneli gerçekleştirildi

Pa, 19/01/2020 - 12:52
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri Genel Merkezi Halk Bes Koop’un Düzenlediği Gıda Egemenliği Paneline Ev Sahipliği Yaptı
Halk Bes Koop’un, üzerinde çokça tartışılan halkın sağlıklı gıdaya ulaşımını konu alan panelinde Gıda güvenliği ve gıda sağlığı uzmanı Doğan HALİS, Tüko-Der Genel Başkanı Aziz KOÇAL, Halk Bes Koop Başkanı ve Halkevleri Onursal Başkanı Abdullah AYDIN, Beslenme Uzmanı ve Tüder Gıda Komisyonu Başkanı Ayşe CENGİZ konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü Gürsel KAYA üstlendi.

Doğan HALİS yaptığı konuşmada Türkiye’de sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmak arzusunun hemen kolayca yerine getirilecek bir durum olmadığını belirtti. Ekolojik tahribat nedeniyle yaşanan toprak, su ve çevre kirliliği, denetimsiz gıda üretimi, önü alınamayan taklit ve tağşiş hileleri, endüstriyel tarımın sadece kar hırsıyla yaptığı üretim, buna bağlı olarak katkı, kalıntı, haşere ilaçlarının zararları gibi yığılmış sorunlar mevcut olduğunu söyleyen HALİS, yeniden ve alternatif politik yaklaşım olmadan bazı temennilerle gıdada kaybedilen egemenliğinin hemen kazanılamayacağının altını çizdi.

 Ardından söz alan Aziz KOÇAL, Tüko-Der'in (Tüketiciyi Koruma Derneği ülke çapındadaki yıllardır tüketici haklarını savunan en köklü kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Asgari ücretin açlık sınırının çok az üstünde olduğunu asgari ücretin birkaç ay içerisinde açlık sınırının da altına düşeceğini, derinleşen ekonomik krizde tüketicinin haklarının daha fazla ihlale uğrayacağını belirtti. Bu hak ihlallerinin toplumsal mücadele ile aşılabileceğini belirten KOÇAL, Tüko-Der'in 1 Mayıs'ta alana çıkan tek tücetici derneği olduğunu söyledi.

 

Beslenme Uzmanı ve Tüder Gıda Komisyonu Başkanı Ayşe CENGİZ , beslenme alışkanlıklarının şekillenmesinde reklamların, çeşitli kanallarda ekrana çıkan ve her biri farklı bir şey söyleyen diyetisyenlerin etkili olduğunu ve tüketiciyi yanlış bilgilendirdiğini belirtti. Çeşitli eğitimlerle sağlıklı bir beslenmenin nasıl mümkün olacağı bilincinin topluma kazandırabileceğini söyleyen CENGİZ, bu konuda anaokulundan üniversitelere kadar sistematik çalışmaların yapılması gerektiğine de değindi.

 

Halk Bes Koop Başkanı ve Halkevleri Onursal Başkanı Abdullah Aydın, Halk Bes Koop'un nasıl kurulduğunu anlatarak sözlerine başladı. Ülkemizde izlenen tarım politikasının insan sağlığını bozan toplumu yozlaşmaya ve çöküntüye sürükleyen nedenlerin başında geldiğini saptadıklarını belirtti. En çok çocukları ve yaşlıları etkileyen bu politikaların bir kader olmadığını, diğer haklarımız gibi uğrunda mücadele edilirek yeterli ve sağlıklı beslenmenin olanaklarına erişeceliğini belirlediklerini söyleyen AYDIN,  "Beslenme ve gıda sorunu toplumsal bir sorundur ve sınıfsal bir yönü vardır.

 

Bu sorunu yaratan tekeller ve gıda şirketleridir.

 

Çözümü tarladan üretici –tüketici, tohumdan başlayarak gıda tekellerine karşı alternatif bir örgütlenmeden geçiyor." dedi.

 

Bu anlayışla yürütülen çalışmanın belli bir olgunluğa eriştiği de belirtildi. Koopretifin hedefleri arasında üretimden kopan halkı daha fazla üretime özendirmenin, özellikle üretimin büyük kısmında emeği olan kadınları örgütlemenin öneminin altı çizildi.Panel, kaybedilen gıda egemenliğinin yeniden kazanılması ve halkın sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimi için kooperatif çalışmalarının yayılması gerekliliği belirtilerek sonlandırıldı.