Eğitim Hakkı Anasayfa

Halkevleri 13. Eğitim Hakkı Raporu yayımlandı

Cu, 06/02/2015 - 17:10
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi’nin 4+4+4’ün uygulamaya koyulduğu 2012 yılından bu yana hazırladığı Eğitim Hakkı Raporu’nun onüçüncüsü yayınlandı. Türkiyenin birçok ilinde yüzlerce öğretmen, öğrenci ve veliyle yapılan anketlerin sonuçlarından ve Eylül ayı başından bu yana  eğitim alanında yaşanan gelişmelerin derlenmesinden oluşan rapor AKP’nin eğitim alanını bütünüyle dinselleştirme çabasının sonuçlarını gözler önüne seriyor. Önceki eğitim hakkı raporları eğitim alanında piyasalaştırma, öğretmenlere dönük baskılar gibi bütün alanları kapsarken son hazırlanan rapor özellikle bu dönem hızlandırılan AKP’nin eğitim alanını kendi dünya görüşüne belirleme politikalarına odaklanıyor.

Özellikle okul yönetimlerinin büyük çoğunluğunun değiştirildiği raporda da ortaya koyulurken ankete katılan velilerin % 98’i  bu hızlı değişimin AKP’nin kadrolaşma hamlesi olduğunu ifade ediyor. Okulların %55’inde mescid açıldığı görülürken ankete katılan velilerin %93’ü okullarda mescid açılmasının eğitimin bir ihtiyacı olmadığını belirtmiştir. Yine velilerin % 92’si “Sizce din eğitimin müfredat içerisinde artırılması öğrencinin yarına mıdır?” sorusuna hayır cevabı vermiş ankete katılanların büyük çoğunluğu okulların din öğrenme yeri olmadığını ifade etmiştir. Okulların % 33’ünde okul müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin belediyeler ve bazı vakıflarla ortak bazı projeler, etkinler yapıldığı tespit edilmiştir. Bu etkinliklerin hemen hepsi dini içerikli tiyatrolar, filmler, geziler, yarışmalar olmaktadır. Okul yönetimleriyle ortak çalışan dernek ve vakıfların ise tamamının iktidar partisine yakın kuruluşlar olduğu anlaşılmaktadır.

Okullarda yapılan ücretsiz kitap dağıtımlarında ise dini içerikli kitapların yanısıra Adnan Oktar’ın Evrim karşıtı, bilimsel olmayan kitaplarının da dağıtıldığı raporun diğer göze çarpan sonuçlarından.

Diğer yandan kamuoyunda çokça tartışılan 19. Milli Eğitim Şurası’yla ilgili veli ve öğretmenlerin verdiği yanıtlar çarpıcı sonuçlar içeriyor. “Sizce bir okulda mutlaka olması gerekenler nelerdir” sorusuna, ankete katılanların %67,6’sı kütüphane, %60,6 laboratuar, %59,6’sı spor salonu, %56,6 bilim odası ve çok amaçlı salon, %50,3’ü revir olarak yanıt verirken; mescit mutlaka olmalı diyenlerin oranının %8,6 olması öne çıkan çarpıcı sonuçlardan.

Eğitim alanında yaşanan gericileştirmeye karşı 8 Şubat’ta binlerce insan bir araya gelmeye hazırlanırken ve 13 Şubat’ta okullarda boykot çalışmaları sürerken açıklanan Eğitim Hakkı Raporu eğitimde gericiliğe karşı mücadelenin aciliyetini ve önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

 

Dosya Ekleri
Dosyalar: 


Halkevleri Genel Merkezi
Konur Sokak No:8/9 Kızılay, Ankara
Telefon: 312-4192717 Faks: 312-4193207 Eposta: bilgi@halkevleri.org.tr
Bağışlarınız için; İş Bankası (Ankara) Meşrutiyet Şubesi 785989 nolu hesap