Halkevleri 1 Mayıs’ta Halkevleri kortejine çağırıyor!

Ct, 14/04/2018 - 17:20
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri, “Birlikte durduracağız! 1 Mayıs’ta gücünü göster!” sloganıyla herkesi 1 Mayıs’ta Halkevleri Kortejinde bir araya gelmeye çağırıyor. Eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin ve barış’ın ülkesini birlikte kuracağız diyen Halkevleri, sokak sokak, meydan meydan bildirilerini dağıtıyor.

 

 

Halkevlerinin çağrısı şöyle:

“Biz emeğiyle geçinenler, tüm değerleri üretenleriz, halkız. Biz, kadınlar bu memleketin yarısıyız. Biz, gençler bu ülkenin bugünü ve yarınıyız! Ne yalnız, ne çaresiz ne de seçeneksiziz. Çoğuz, çoğunluğuz, milyonlarız, halkız! Bu memleket bizim.

Birlik, mücadele ve dayanışma günümüz 1 Mayıs geliyor.2018 1 Mayıs’ında meydana çıkalım!

1 Mayıs’ta meydana çıkalım ki halkı yok sayanlara var olduğumuzu; iktidarlarını, kasalarını ve çıkarlarını korumak için tek adam rejimini bu memlekete dayatanlara gücümüzü gösterelim.

Gücümüzü gösterelim ki hakkımız olanı alalım.

Özgür, demokratik, laik bir ülkede yaşamak hakkımız!

Eşitlik hakkımız! 

Barış içinde yaşamak hakkımız!

İnsanca bir yaşam, insan onuruna yakışır bir ücret, güvenceli iş ve gelecek hakkımız!

Parasız, bilimsel, laik bir eğitim hakkımız!

Çocuklarımızın özgürce büyüdüğü, kimseden zarar görmeden, mutlu yaşadığı bir ülke hakkımız!

Özgür sanat, özgür basın; ifade, gösteri, grev ve örgütlenme özgürlüğü, özgür ve adil seçim hakkımız!

Ayrımcılığa uğramadan işe girmek ve yaşamak, eşit, parasız nitelikli kamusal hizmet almak, vergilerimizle oluşan bütçeden eşit yararlanmak ve hesap sormak hakkımız!

Bağımsız; halkın, işçinin, doğanın haklarını koruyan bir hukuk sistemi hakkımız!

Kadınlar olarak bedenimiz, hayatımız hakkında özgürce karar vermek; hayatın her alanında okulda, işte, sokakta, sahnede özgür ve eşit bir biçimde var olmak hakkımız!

Tahrip edilmemiş doğanın bir parçası olarak yaşamak, insanca yaşanabilir kentler hakkımız!

Tek adam rejimi dayatmasını; yağmayı, talanı, sömürüyü, hukuksuzluğu, baskı ve zorbalığı, birlikte durduracağız!

Hakkımız olanı alacağız! Eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin ve barışın ülkesini birlikte kuracağız!

Gücümüz birliğimiz, dayanışmamız ve mücadelemizdir!

Halkın örgütü Halkevleri ile 1 Mayıs’a! Gücümüzü göstermeye!”