Halkçı, demokratik bir yerel yönetim için temel şartlar

Cu, 12/04/2019 - 22:38
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkçı, demokratik bir yerel yönetim için temel şartlar

31 Mart yerel seçimleri sonucunda AKP-MHP ittifakı yenilmiştir. İktidar yenilgiyi kabul etmemek için hukuku, seçim yasalarını ve hatta kendi koyduğu kuralları bile çiğnemekten çekinmemektedir. Şimdi ve bundan sonra başta ana muhalefet partisi olmak üzere bütün toplumsal muhalefet güçlerinin kazanımları kalıcı hale getirmesi temel görevdir.

AKP-MHP ittifakının yenilgisi aynı zamanda İstanbul, Ankara başta olmak üzere kentlerimizi 25 yıldır, ülkemizi 17 yıldır yöneten yağmacı, talancı, neoliberal zihniyetin yenilmesi açısından da önemli bir eşik olabilir. Seçim sonucu halkın bu politikaları reddettiğini ortaya koymaktadır. Bugün seçim sonuçlarının gasp edilmesine, AKP faşizmine ve ekonomik krizin bedellerinin halka ödetilmesine karşı mücadele hayati öneme sahiptir. Diğer yandan AKP’nin belediyecilik anlayışına karşı halkçı, demokratik yerel yönetim örneklerinin hayata geçirilmesi şarttır. Alınan belediyelerde bu anlayışla hareket edilmediğinde kazanımların kalıcı hale gelmeyeceği açıktır. Göreve başlayan yeni yönetimlerin önünde zorlu bir dönemin var olduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye halkları için çok önemli “fırsatlar”ın da önümüzde durduğunun farkındayız.  Sosyalistlerin, sosyal demokratların bu günden itibaren “kötü deneyim” şansı yoktur. Bunun için;

•Sermayenin yağma, talan ve emek düşmanı politikaları karşısında kentlerin, tarihi ve kültürel varlıkların, doğanın ve halkın kolektif çıkarlarının korunması en temel ilke olmalıdır.

•Yerel yönetimler demokrasi, laiklik, eşitlik gibi insanlığın evrensel kazanım ve değerlerinin yaygınlaşmasına hizmet eden politikalar üretmelidir. Yerel yönetimler bulundukları yerlerdeki demokratik kitle örgütlerinin ve tüm ilerici kurumlarla birlikte çalışmalı, bu tür yapıların yaygınlaşması, gelişmesi için olanaklarını seferber etmelidir.

•Belediyeler şirket değil halka hizmet kurumları haline getirilmeli, halkın su, doğalgaz, elektrik başta olmak üzere temel hizmetlere parasız/ucuz, nitelikli ulaşımı sağlanmalıdır.

•Halkçı yerel yönetimler kadınların toplumsal hayata eşit katılımının sağlanması için çalışmalıdır. Kadınların erkek şiddetine, gericiliğe, cinsel saldırganlığa karşı yürüttüğü özgürlük mücadelesi desteklenmeli, bu mücadelenin gelişmesi için olanaklar seferber edilmedir.

•İktidar tarafından kültürel-sosyal alanın dinsel gericiliğin, şovenizmin, kadın düşmanlığının örgütlenme aracı haline getirilmeye çalışıldığı günümüzde kazanılan yerel yönetimler ilerici toplumsal değerleri, cinsiyet eşitliğini, çocuk haklarını, yaygınlaştırmalıdır.

•Çocukların bugünlerinin güvenli geleceklerinin güvenceli hale geldiği, çocuk haklarının tesis edildiği bir ülke için yerel yönetimler görev almalıdır. Çocukların mutlu olduğu; bilimle, sanatla tanıştığı etkinlikler düzenli ve kalıcı olmalı, böyle çalışmalar yapan kurumlarla birlikte hareket edilmedir.

•LGBTİ örgütlerinin talepleri dikkate alınarak LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi için somut adımlar atılmalıdır.

•Yaşadığımız kentleri paylaştığımız hayvanların korunması, güvenli, sağlıklı bir şekilde yaşaması yerel yönetimlerin en temel görevlerindendir.

•Belediyeler başta başkan olmak üzere bütün yöneticilerin ve çalışanların, onların eş, dost, akraba çevresinin zenginleşme aracı değildir. Yerel yönetimlerde görev alan herkes bu ilkeyi kabul etmeli, buna uygun hareket etmelidir.

•Halkın yerel yönetimlere katılımı göstermelik uygulamalarla geçiştirilmemelidir. Söz hakkı kadar karar hakkının da uygulandığı bir yönetim biçimi esas alınmalıdır.

•Yolsuzluk ve hukuksuzluklara karşı mücadele sürekli kılınmalı, yerel yönetim mekanizmaları halkın denetimine açık olmalı, atılan her adım halkla paylaşılmalıdır.

•Yerel yöneticilerin her zaman ulaşılabilir, halkın içinde, halka beraber olması zorunluluktur.

•Özellikle yeni seçilen yerel yönetimlerin kendilerinden önceki yönetimlerin işledikleri suçların, yolsuzlukların üstüne gitmeleri, mücadele etmeleri, bunları halka açıklamaları gerekliliktir.

•Halkçı yerel yönetimi esas alan belediyeler gerek birbirinin çalışmalarını örnek almak, gerekse dayanışmak için birlikte hareket etmelidir.

•Her belediye mutlaka örnek olarak gösterilebilecek, halkçı belediyecilik örnekleri yaratmalıdır.

• Yerel yönetimler bulundukları yerin ihtiyacı ve olanakları doğrultusunda üretim-tüketim kooperatiflerinin kurulmasına öncülük etmeli, var olan böylesi yapılarla birlikte hareket etmeli, gelişmelerini sağlamalıdır.

Bu ilkelerle hareket eden yerel yönetimlerin kalıcı hale geleceği açıktır. Aynı zamanda önümüzdeki dönem gerek yerel yönetimlerde gerekse ülkenin yönetiminde böyle bir anlayışın egemen olması için en küçük belde belediyesinden büyükşehirlere kadar kazanılan her yerde bu ilkelerle hareket edilmelidir.

Halkevleri böyle bir yerel yönetim anlayışının hayata geçmesi denetleyici, müdahaleci ve yönlendirici olacaktır. Halk için ve halkla birlikte mücadele edecektir.

Halkevleri Eş Başkanı Nuri Günay