Faşizme karşı savunmayı “Savunuyoruz”!

Pt, 29/06/2020 - 18:31
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Faşizme karşı savunmayı “Savunuyoruz”! İktidarın savunmaya, barolara yönelik saldırısının karşısındayız, faşizme karşı savunmayı savunuyoruz.Biliyoruz ki bu saldırının hedefi, savunmanın örgütsüz bırakılması, kamusal/toplumsal işlevlerinin/niteliklerinin ortadan kaldırılması, avukatlığın savunmanın evrensel ilkelerinden arındırılması, yargının tamamen Saray rejiminin denetimi altına girmesidir. Ve iktidarın bu adımı; asıl olarak tüm toplumun faşizmin karşısında “savunmasız bırakılması” hedefinin bir yansımasıdır. Savunmayı savunmak hepimizin görevidir.  Halkevleri olarak, direnen avukatların yanındayız, omuz omuza olacağız.Herkesi, “savunmayı savunmaya”, çağırıyoruz.