Eğitim-Sen kapatma davası reddedildi ! Halkevcilerden Eğitim-Sen'e destek !

Per, 16/09/2004 - 01:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "sendika tüzüğünde anadilde eğitim hakkı savunulduğu" gerekçesiyle KESK'e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) hakkında Ankara 2 nci İş Mahkemesi'nde açtığı kapatma davası; 15.09.2004 günü, kapatma isteminin red edilmesiyle sendika lehine sonuçlandı. Duruşmaya katılan bir çok kitle örgütü yönetici ve üyesi Eğitim-Sen'e destek verdi. Halkevleri Genel Başkanı Abdullah Aydın ve MYK üyeleri ile Halkevci avukatlarda bu kapsamda duruşmada yeraldı.

Karar sonrası Halkevleri Başkanı Abdullah Aydın, Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaatin Dinçer'e aşağıda yeralan kutlama mesajını gönderdi.

Sayın Alaatin DİNÇER

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

Genel Başkanı

ANKARA

 

Halkevciler olarak, Eğitim-Sen’e yönelik kapatma davasının, bu ülkede hak arama ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik genel bir saldırının parçası olduğunu bilerek davranmaya özen gösterdik. Bu saldırıyı püskürtmek için yürüttüğünüz mücadeleye aynı özenle, gücümüz oranında destek vermeye çalıştık.

Ülkemizde iktidarı elinde tutanların her dönemde muhalif güçlere karşı böylesi tuzaklar kurma, yapay suçlar üretme becerileri olduğunu öteden beri biliyoruz ve dönem dönem biz de benzeri durumlarla karşılaşıyoruz. Eğitim-Sen’in kendine yakışır bir biçimde, bu saldırıyı boşa çıkarması; tüm demokrasi güçleri için önemli bir kazanımdır. Bizler için de büyük bir moral değer oluşturmuştur. Yürüttüğünüz mücadelenin hukuksal boyutunda olduğu kadar, basın-yayın ilişkileri ve sokak boyutuyla da başarılı ve örnek bir mücadele olduğunu belirtmek istiyorum.

Şahsınızda, yönetici arkadaşlarımızı ve tüm eğitim emekçilerini kutluyor; Toplu Sözleşme görüşmeniz başta olmak üzere, önümüzdeki dönem için de başarılarınızın devamını diliyorum.

Saygılarımla …

                                                                                                          16.09.2004

                                                                                                          Abdullah AYDIN

                                                                                                          Genel Başkan