Eğitim Hakkı Anasayfa

Eğitim-Sen İzmir Şubeleri: Meslek liselerini yedirtmeyiz

Cu, 04/10/2013 - 09:35
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Dün (3 Ekim) İzmir'de orta öğretim yönetmeliğinde yapılan değişikliği protesto etmek için Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube’nin çağrısıyla YKM önünde bir araya gelerek İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüyüş yapıldı ve imza kampanyası başlatıldı. 

‘Meslek liselerini yedirtmeyiz’ pankartı arkasında yapılan yürüyüş boyunca ‘Faşizme karşı omuz omuza’, ‘Hükümet al yasanı başına çal’ sloganları atıldı, alkış ve ıslıklarla yönetmelik değişikliği protesto edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasını Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Abdullah Tunalı yaptı. 

İktidara geldiği günden bu güne kadar, kamusal alanı, eğitimi ve toplumu, sermayenin istek ve ihtiyaçları üzerinden yeniden şekillendirmeye çalışan AKP hükümetinin, her alanda bu çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirten Tunalı, ‘Meslek lisesi memleket meselesi diyerek, bugüne kadar yapılan her değişiklikte, Teknik ve Mesleki Eğitim’de, teknisyen, öğretmen ve öğrencilerin haklarında büyük kayıplar yaşanmıştır’ dedi. 

Geçmiş yıllarda çıkan yasalarla öğrencilerin staj ücretlerinin düşürüldüğünü, sigorta kapsamlarının daraltıldığını, teknisyen ve öğretmenlerin yıpranmaları yok sayılarak 6 saat egzersiz haklarının gasp edilerek kölece çalışma koşullarına ve işletmelerin insafına bırakıldığına dikkat çeken Tunalı, Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle teknik ve mesleki eğitime ağır bir darbe daha vurularak kamusal mesleki eğitimin bitirilmeye çalışıldığını ifade etti. 

Kamusal eğitimin günün koşullarına göre değiştirilmesi, geliştirilmesi ve herkes için ulaşılabilir olmasını istiyoruz diyen Tunalı, taleplerini şu şekilde sıraladı:

- Öğrencilerin genel sağlık sigortası kapsamına alınması,

- Yetişkinler için belirlenen bürüt asgari ücretin en az ½’sinin kesintisiz net alınması,

- Öğretmenlerin işletmede beceri eğitimi ders yükünün belirlenmesinde iki katının alınarak öğretmenlerin norm kadro fazlası durumuna düşmemesi, ücret kaybına uğramaması ve

- Öğrencilerin işletmelerde denetimsiz, ilgisiz ve rehbersiz kalmamaları.’ 

Basın açıklaması sonrası taleplerinin yazılı olduğu imza metnini sunan Tunalı, ‘Taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadeleye devam edeceğiz’ diyerek herkesi başlattıkları imza kampanyasına katılmaya davet etti. İmza kampanyasına atılan imzalarla protesto eylemi son buldu. 


Halkevleri Genel Merkezi
Konur Sokak No:8/9 Kızılay, Ankara
Telefon: 312-4192717 Faks: 312-4193207 Eposta: bilgi@halkevleri.org.tr
Bağışlarınız için; İş Bankası (Ankara) Meşrutiyet Şubesi 785989 nolu hesap