Dereler 9 Nisan'da Ankara'ya akıyor

Çar, 23/03/2011 - 09:49
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Derelerin Kardeşliği Platformu, doğanın ve yaşamın yağmalanmasına karşı ülke genelinde mücadele eden demokratik kitle örgütleri, oluşumlar ve vadilere Ankara’da buluşma çağrısı yaptı.

Rize Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Rize Gazeteciler Derneği’nde basın açıklaması yapan Derelerin Kardeşliği Platformu Yürütme Kurulu, ülkenin dört bir yanında su kaynaklarına, doğal yaşam alanlarına karşı büyük bir yağma hareketi başlatıldığı ve bu yağmaya karşı mücadele eden bütün oluşumları 9 Nisan’da Ankara’daki buluşmaya çağırdıkları kaydedildi.

Derelerin Kardeşliği Platformu’nun çağrısında şu ifadelere yer verildi;

“Yerli ve uluslararası şirketler, ülkemizin dört bir yanında büyük bir yağma hareketi yürütüyorlar.

Paranın gücüne iman edenler, doğamıza ve yaşam alanlarımıza el koymak istiyor!..
Suyumuz, madenlerimiz, ormanlarımız, tarım alanlarımız, yasa ve yönetmeliklerle sermaye sahiplerine devrediliyor…

Hidroelektrik Santral (HES) projeleriyle, Termik Santrallerle, Güvenlik Amaçlı Sınır Barajlarıyla, Nükleer Santrallerle, Maden Aramalarıyla; Mera, Kıyı ve Orman Kanunlarıyla insanca yaşam hakkımız elimizden alınıyor.

Hayatlarımız sermaye sahiplerinin insafına teslim ediliyor. Atalarımızın, dedelerimizin yüzyıllardır koruyup kolladığı, bizlere emanet ettiği yaşam alanlarımızdan göçe zorlanarak yurtsuzlaştırılıyoruz…

Bütün bu saldırılar, bulunduğu her yerde yerel halkın direnişiyle karşılaşıyor. Mücadelenin gücü bütünleşerek çoğalıyor!

Ancak, yaşam alanlarımıza, suyumuza, toprağımıza göz koyanlar durmuyor!..

Anadolu’nun her su gözesi satışa çıkarıldı. Sularımız binlerce yıldır hayat verdiği coğrafyada artık satılık bir mal gibi görülüyor.

Yaşamın temeli olan SU, siyasi iktidar ve sermaye gurupları için kâr ve rant aracı olarak görülebilir. Ama bizim için YAŞAMIN ta kendisidir.

SULARIMIZA, Derelerimize, Vadilerimize, Ovalarımıza Doğal Yaşam Alanlarımıza yapılan bu vahşi saldırıları durdurmak için Ankara'ya geliyoruz…

Egemenlerin doğamıza karşı yönelttiği hegemonya’ya karşı, doğa haklarını anayasal güvenceye kavuşturmak için Ankara'ya geliyoruz…

Bu çağrı, paranın saltanatına karşı, Derelerin Kardeşliğine inananların çağrısıdır.

Bu çağrı, derelerimize el koymak isteyenlere karşı, su ve yaşam hakkı mücadelesi verenlerin çağrısıdır!

Bu çağrı, ANADOLU’dan, MEZOPTAMYA’ya, TRAKYA’ya kadar, yaşama can veren bütün akarsulardan, vadilerden, derelerden Ankara’ya akma çağrısıdır!”