Çorum Halkevi İlk Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

Pt, 23/10/2017 - 22:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

 

Halkevleri Derneği Çorum Şubesinin 1.genel kurulu 15 Ekim 2017 Pazar günü
dernek binasında gerçekleştirildi.
Dernek üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleşen seçimde
Şube Başkanlığına Merter Kocatüfek
Şube Sekreterliğine Barış Meriç
Şube Yazmanlığına Murat Tepeköy
Üye Ahmet Tarhan Türkeri
Üye Ömer Tayfun Akgül
Seçildiler.
Dernek yönetimine yeni seçilen üyeler ile eski dernek yöneticileri 22 Ekim 2017
Pazar günü dernek binasında kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Şube Başkanı Merter Kocatüfek yaptığı konuşmada Halkevlerinin kamu yararına
çalışan dernek statüsünde olduğunu söyleyip dernek tarihini kısaca hatırlattıktan
sonra;
Her yıl parasız yaz okulunda Halkevleri’nde bilimle ve sanatla tanışan çocuklar,
Halkevlerinde okuma yazma öğrenen kadınlar, Halkevleri’nde gönüllü olarak
parasız ders veren yüzlerce öğretmen, Filistin’e tonlarca mama göndermemiz için
konserlerimize tek bir kuruş almadan çıkan sanatçılar, okul kayıtlarında parasız
eğitim hakkını Halkevleri’yle beraber kazanan veliler, ulaşım zamlarını
Halkevleri’yle birlikte turnikelerden atlayıp geri aldıran İstanbul-Ankara halkı,
barınma hakkı bürolarıyla mahallelerine, çevre meclisleri ile derelerine
akarsularına sahip çıkanlar, parasız sağlık parasız eğitim hakkı savunucuları
halkın içinde halkla birlikte verdiğimiz mücadelenin niteliği hakkında fikir
vermektedir.
Halkevleri’ni hem koca bir çınar hem de ülkenin en genç ve dinamik örgütlerinden
biri yapan emperyalizme karşı bağımsızlık, ırkçılığa, şovenizme karşı kardeşlik,
gericiliğe karşı aydınlanma, faşizme karşı demokrasi, sömürüye karşı eşitlik,
neoliberal kapitalizme karşı haklar mücadelesi olduğunu söyledi.
Uzun yıllar Halkevleri Genel Başkanlığı görevini yapan Çorumlu hemşehrimiz Rıza
Ilıman’ı minnet ve saygı ile anarak konuşmasını sonlandırdı.
Daha sonra söz alan dernek eski ve yeni yöneticileri de demokrasi, laiklik,
başkanlık sistemi, eğitimin gericileştirilmesi, sağlığın paralı hale getirilmesi,
geçim sıkıntısı, emeklilerin sorunları, şehrin yerel sorunları üzerine görüş ve
önerilerini paylaştılar.
Halkın Haklarını kazanma mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak
toplantı sonlandırıldı.

Halkevleri Derneği Çorum Şubesi'nin 1. Genel Kurulu 15 Ekim 2017 Pazar günü dernek binasında gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin tamamının katılımı ile gerçekleşen seçimde Şube Başkanlığına Merter Kocatüfek,Şube Sekreterliğine Barış Meriç,Şube Yazmanlığına Murat Tepeköy,Üye Ahmet Tarhan Türkeri, Üye Ömer Tayfun Akgül seçildiler. Dernek yönetimine yeni seçilen üyeler ile eski dernek yöneticileri 22 Ekim 2017 Pazar günü dernek binasında kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Şube Başkanı Merter Kocatüfek yaptığı konuşmada:

Halkevlerinin kamu yararınaçalışan dernek statüsünde olduğunu söyleyip dernek tarihini kısaca hatırlattıktan  sonra; her yıl parasız yaz okulunda Halkevleri’nde bilimle ve sanatla tanışan çocuklar, Halkevlerinde okuma yazma öğrenen kadınlar, Halkevleri’nde gönüllü olarakparasız ders veren yüzlerce öğretmen, Filistin’e tonlarca mama göndermemiz içinkonserlerimize tek bir kuruş almadan çıkan sanatçılar, okul kayıtlarında parasızeğitim hakkını Halkevleri’yle beraber kazanan veliler, ulaşım zamlarını Halkevleri’yle birlikte turnikelerden atlayıp geri aldıran İstanbul-Ankara halkı,barınma hakkı bürolarıyla mahallelerine, çevre meclisleri ile derelerineakarsularına sahip çıkanlar, parasız sağlık parasız eğitim hakkı savunucularıhalkın içinde halkla birlikte verdiğimiz mücadelenin niteliği hakkında fikir vermektedir. Halkevleri’ni hem koca bir çınar hem de ülkenin en genç ve dinamik örgütlerindenbiri yapan emperyalizme karşı bağımsızlık, ırkçılığa, şovenizme karşı kardeşlik,gericiliğe karşı aydınlanma, faşizme karşı demokrasi, sömürüye karşı eşitlik,neoliberal kapitalizme karşı haklar mücadelesi olduğunu, söyledi. Uzun yıllar Halkevleri Genel Başkanlığı görevini yapan Çorumlu hemşehrimiz Rıza Ilıman’ı minnet ve saygı ile anarak konuşmasını sonlandırdı. Daha sonra söz alan dernek eski ve yeni yöneticileri de demokrasi, laiklik,başkanlık sistemi, eğitimin gericileştirilmesi, sağlığın paralı hale getirilmesi,geçim sıkıntısı, emeklilerin sorunları, şehrin yerel sorunları üzerine görüş veönerilerini paylaştılar.
Halkın Haklarını kazanma mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak toplantı sonlandırıldı.