Chaves Si! Halkevlerinden Chavez'e destek...

Ct, 14/08/2004 - 01:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Chavez Si ! (Chavez’e Evet !)

Venezualla’da yapılan halk oylaması öncesi, 13 Ağustos 2004 günü Ankara’da Halkevciler, Kızılay Postanesi’nden gönderdikleri mektup ve kitlesel basın açıklaması ile, Venezualla’nın yoksul emekçi halkına selamlarını ve Devlet Başkanı Chavez’e desteklerini ifade etti. Bilindiği üzere emperyalist karşıtı söylem ve uygulamalarıyla Venezualla’da ki yoksul emekçi halk kitlelerinin desteğini alan Chavez, başta ABD olmak üzere kimi zengin batılı ülkeler ve çokuluslu şirketler tarafından bir tehdit olarak algılanıyor.

 

 

 

Sevgili Chavez,

Size, çok uzak bir ülkeden, Türkiye’den sesleniyoruz.

Dünyanın farklı bölgelerinde bulunsak da; dilimiz, kültürümüz, milliyetimiz farklı olsa da, biliyoruz ki; Venezualla halkı ile aynı yazgıyı paylaşmaktayız.

Çünkü ister Venezualla’da, ister Türkiye’de ya da dünyanın başka bir ülkesinde olsun; emperyalist güçlerin yarattığı “küresel sömürü ve yıkım düzeni”, dünyanın bütün yoksul, emekçi halklarının ortak yazgısını belirlemektedir.

Ülkemiz Türkiye’de, işte aynı karanlık tablonun bir parçası durumundadır. Ülkemizin kültürel, ekonomik, doğal zenginlikleri; “IMF” ve “Dünya Bankası” gibi kurumlar eliyle, emperyalist devletlere, çokuluslu şirketlere peşkeş çekilmektedir. Ülkemizi yöneten AKP iktidarı, kendi halkının özlem ve çıkarlarını savunmak yerine, emperyalist güçlerle işbirliği içinde olmayı tercih etmektedir. Bağımsızlığımız, onurumuz, emeğimiz ayaklar altına alınmakta; her birimizin yaşamı yoksulluğa, açlığa ve sefalete mahkum edilmektedir.

Ancak inanıyoruz ki, bu yazgıyı değiştirmek elimizdedir.

İşte bu iradenin bir parçası olarak gördüğümüz; ülkenizde yaşama geçirdiğiniz emperyalist sömürü karşıtı söylem ve uygulamalarınızı yürekten destekliyoruz.

Başta ABD olmak üzere, emperyalist batılı devletlerin ve çokuluslu şirketlerin ülkenize yönelik sömürgeci emellerini, nefretle kınıyoruz.

Sevgili Chavez,

Hafta sonu gerçekleştirilecek olan referandum da, bilmenizi isteriz ki, biz Halkevcilerin ve ülkemizin yoksul emekçi halkının gönlü ve desteği sizinledir.

En içten saygılarımızla …

 

                                                                                                                                Halkevciler adına

  Abdullah AYDIN

    Genel Başkan