Çekin kirli ellerinizi, ajanlaştırma girişimleri suçtur!

Cu, 04/09/2020 - 10:09
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Çekin kirli ellerinizi, ajanlaştırma girişimleri suçtur! AKP-Saray iktidarı, devrimci-demokratik muhalefet örgütlerine yönelik kontrgerillanın “tarihsel” ajanlaştırma taktiğine tüm hızla devam ediyor. Yenilik ise İçişlerine yani Süleyman Soylu’ya bağlı kaymakamlıkların da kolluk kuvvetleri ile doğrudan ilişki içinde bu girişimlerin paravanını oluşturmasıdır. 2 Eylül günü bir üyemiz cep telefonundan aranarak pandemi süreci içinde kendisine “sosyal yardım” yapılacağı söylenmiş ve Beyoğlu Kaymakamlığı’na çağrılmıştır. Kaymakamlığa giden üyemiz orada kendisini bekleyen ve polis olduklarını söyleyen iki kişi tarafından binadan çıkarılarak konuşmak üzere başka bir alana götürülmüştür. Üyemizden Halkevleri hakkında bilgi istenerek karşılığında para teklif edilmiştir.  Üyemizin gösterdiği açık ve net tepki üzerine muhabbet ilerletilmeden sonlandırılmıştır. Benzer bir yöntem bir başka üyemize yönelik Küçükçekmece Kaymakamlığı’na yine “sosyal yardım” gerekçesi ile çağrıldığında uygulanmıştır. Üyemizin Halkevleri kurullarını bilgilendirilmesi üzerine suç duyurusu hazırlıklarına başlamışken aynı kaymakamlıkta aynı yöntemle Emekçi Hareket Partisi’nden dostlarımızın da karşı karşıya kaldıkları bilgisini almış bulunuyoruz. Halkevleri olarak Saray-AKP iktidarını uyarıyoruz. Çekin kirli ellerinizi bu ülkenin onurunu temsil eden devrimcilerin, demokratların üzerinden. Ajanlaştırma girişimi, para teklifi ve tehdit açık suçtur.  Pandemi koşullarında halka yaşatılan ağır yoksullaşma koşullarında “sosyal yardım” adı altında çağırıp Kaymakamlıkların bu faaliyet için kullanılması ise iktidarın fütursuzluğunu göstermektedir. Sizin kirli taktikleriniz, teklifleriniz bugüne kadar işlemediği gibi bundan sonra da işlemeyecektir. Halkevleri’nin, 88 yıllık tarihi ve bugün verdiği mücadeleyle ilgili bir “sorunuz” var ise buyurun buradayız. Halka yönelik her tür suçu işleyenlerin Halkevleri mücadelesini ve varlığını “suçlulaştırılmasına” izin vermeyeceğiz!Türkiye halkları salgının bizzat iktidar tarafından ağırlaştırılan sonuçlarına karşı açık bir yaşam savaşı veriyor. Yoksullaşma, işsizlik, hak gaspları alıp başını gitmiş, halkın öfkesi büyüyor. AKP-Saray iktidarı ise pandemiyi açık baskı ve şiddet yöntemleri ile her tür hukuksuzluğu “olağanlaştırarak” hayata geçirmek için fırsata çevirmiştir. Halkevleri olarak iktidarın her tür baskısı karşısında da halkın haklarını ve çıkarlarını savunacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz.