Eğitim Hakkı Anasayfa

Anadilinde Eğitim Hakkı ve Dil Politikaları

Pa, 30/12/2012 - 14:38
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisleri olarak 26-27 Ocak  tarihinde tüm Türkiye'den öğretmen, öğrenci, velilerin katılımıyla örgütlenen Büyük Eğitim Hakkı Forumu öncesi forum atölyelerinden Anadilinde Eğitim Hakkı Atölyesi 29 Aralık Cumartesi Prof. Dr. Fatma Gök, Mehmet Şerif Derince ve Müge Ayan Ceyhan’ın katılımı ile İstanbul Halkevi’nde çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi. 15 kişinin katıldığı toplantı da bir oturum ve tartışma yapıldı.

Toplantıda ilk sözü ve sunumu anadili temelinde çok dilli eğitimin kavramsal, eğitimsel ve dilbilimsel içeriği üzerine Müge Ayan Ceyhan aldı.

Müge Ayan Ceyhan'dan sonra “Anadilinde eğitim hakkı” üzerine Prof. Dr. Fatma Gök bir sunuş gerçekleştirdi. Sunuşunda anadilinde eğitim hakkı mücadelesinin gereği ve önemi üzerinde durdu.

Son olarak Mehmet Şerif Derince yaptığı sunumda anadilinde eğitimin siyasal temelleri üzerine odaklandı. Türkiye özelinde ve daha çok Kürt dilinin kullanımı ve şu an gerçekleştirilen talebin siyasal alt yapısına dair görüşlerini sundu. Etnosit ve genosit kavramları ile zenginleştirdiği sunumunda çokdilli eğitimin kültürel boyutunu irdelerken liberal söylemin argümanlarına karşıt düşecek bir bağlamın oturtulması gerektiği vurgusunu yaptı.

Sunuşların ardında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde kamusal eğitimin temel taleplerinde biri olan anadilinde eğitim hakkının eğitim hakkı mücadelesinde vurgulanması gereken noktaları üzerine bir tartışma yürütüldü.

Halkevleri Basın Merkezi

 

 


Halkevleri Genel Merkezi
Konur Sokak No:8/9 Kızılay, Ankara
Telefon: 312-4192717 Faks: 312-4193207 Eposta: bilgi@halkevleri.org.tr
Bağışlarınız için; İş Bankası (Ankara) Meşrutiyet Şubesi 785989 nolu hesap