Güncel

Eğitimde Eşitsizliği Ortadan Kaldıralım
Yaşanabilir bir ülke için Suçlular İttifakı ile mücadeleye!
Son günlerde yeniden ortaya çıkan mafya-siyaset-bürokrasi ilişkilerine ve bunun yarattığı çürümeye ilişkin Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP)...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ! YAŞAMLARIMIZI SAVUNUYORUZ!
Patriyarkanın yarattığı toplumsal cinsiyet eşitsizliği bugün tüm dünyada şiddeti, tacizi, krizi, yoksulluğu, işsizliği, ayrımcılığı ve ev içi emek sömürüsünü derinleştirirken; karşısında önü alınamayan bir kadın isyanı yükselmeye devam ediyor. Kadınlar...
1 Mayıs’ı, 1 Mayıs gününde, sokakta ve faşizme karşı halkların direnişini güçlendirecek bir biçimde kutlayacağız!
 
DAYANIŞMA İYİLEŞTİRİR, DAYANIŞMA YAŞATIR! HALKEVLERİ 89 YILDIR YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR!
DAYANIŞMA İYİLEŞTİRİR, DAYANIŞMA YAŞATIR! HALKEVLERİ 89 YILDIR YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR! Bugün aydınlanma, demokrasi, eşitlik ve bağımsızlık yolunda yürüyen 89 yıllık koca bir çınarın kuruluş yıldönümü. Bilimle, sanatla, halkın...
Demokrasiden ve özgürlüklerden yana tüm güçleri çıkarılan bu antidemokratik yasa tasarısı karşısında ortak tavır almaya ve...
BASINA VE KAMUOYUNA Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Meclis gündemine getirilen ve geldiği gibi geçen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi” hakkında kanun teklifi içinde yer alan bazı hükümlerle, Derneklere yönelik bir müdahale...
DERNEKLERE SALDIRI ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLUGÜMÜZE SALDIRIDIR
BASINA VE KAMUOYUNA Türkiye Büyük Millet Meclisinde; Meclis gündemine getirilen ve geldiği gibi geçen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi” hakkında kanun teklifi içinde yer alan bazı hükümlerle, Derneklere yönelik bir müdahale...
Derneklere saldırı örgütlenme özgürlüğüne saldırıdır
 
YAŞAMAK İSTİYORUZ! HALKIN SAĞLIĞI KAR HESAPLARINA FEDA EDİLEMEZ!
  Pandemi süreci boyunca iktidarın toplum sağlığını koruma yönünde niyeti ve çabası olmadığı bir kez daha açığa çıktı.    
Metin Lokumcu davasını saklayamazsınız!
 Basına ve Kamuoyuna;