Okmeydanı halkı sağlık hakkı için bir arada

Pa, 26/02/2012 - 02:52
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Okmeydanı halkı bugün (25 Şubat) Ocak ayında yürürlüğe giren GSS sonrasında “Sağlık sisteminde neler değişti?” sorusunun cevabını konuştu.
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu’ndan Cem Ünal, Marmara Üniversitesi Öğretim görevlisi Özgür Müftüoğlu, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve Mahmutşevketpaşa mahallesi Aile hekimi Merdan Çelik’in konuşmacı olarak katıldığı panelde sağlık sisteminde çalışma koşullarından eczanelerde yaşananlara, sağlık çalışanlarından hastalara sağlık sisteminin piyasalaşan yüzü anlatıldı.
İlk olarak Özgür Müftüoğlu güvenceli çalışma koşullarının ve sosyal güvenlik hakkının nasıl gasp edildiğini, hangi süreçlerden geçirildiğini ve bundan sonra neler yapılmak istendiğini anlattı. Sağlık konusunun söylenene itiraz edilemeyecek bir konu olduğunu ve bugün hastaneye gittiğimizde hastalığınızla ilgili yapılması gerekenler söylendikten sonra biz iyileştirilmeyi beklerken ücretlerinin söylendiğini, para durumumuza göre sağlık hizmetinden yararlanabildiğimizi anlattı.
Ardından söz alan Cem Ünal hastalardan alınmaya başlanan “katılım paylarının” neler olduğunu anlattı. Ünal konuşmasında katılım payının 2005’te 80 kuruş olarak başlayıp 2012 Ocak ayında 3 ile 15 lira arasına geldiğini ve şuan olan karara göre özel sağlık kuruluşlarının bu sözde katılım paylarını 10 kata kadar arttırabilme hakkının olduğunu anlattı. Ayrıca Ünal, devletin GSS ile ilaçlar için ödediği payı azalttığını, raporlu hastaların artık sigortaları karşılığında ilaçlarını parasız bir şekilde alamayacağını, sağlık sigortasının artık daha az ilacı kapsadığını ve kendi gerekli gördüğünde bu kapsamı daha da daraltma hakkına sahip olduğunu ifade etti.
Ünal’ın ardından etkinliğin düzenlendiği Mahmutşevketpaşa mahallesi Aile Sağlık Merkezi’nden (ASM) aile hekimi Merdan Çelik GSS ile hekimlerin karşı karşıya kaldığı durumu anlattı. GSS ile birlikte sağlık çalışması yapacak olan hekimlerin artık bulundukları ASM’lerin herşeyinden sorumlu olduklarını, hastaların sorunlarına vermeleri gereken dikkati artık özel muayene yeriymiş gibi ASM’lerin kirasına, faturalarına, malzemelerinin tam olup olmadığına… vermek zorunda kaldıklarını, çalıştıkları yerin artık devletin bir sağlık kuruluşu değil belediyeye ait bir mülk olduğunu ifade etti. “Bir sağlıkçı olarak çalıştığımız sağlık merkezimizden bir gün mal sahibi tarafından çıkartılabiliriz, o zaman sağlık hizmeti sunmaktan önce kiralanacak yer bulmakla uğraşmak zorunda olacağız” diyen Çelik aynı zamanda doktorların performansa dayalı olarak ücretlendirildiğini, bunun da ‘işten atılmamak için’ gerekli gereksiz sağlık uygulamalarını meydana getirdiğini anlattı.
Son olarak İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu GSS ile sağlık sisteminde nelerin değiştiğini hazırladığı sunum eşliğinde detaylıca anlattı. KHK’lar ile belirlenen, tek karar merciinin bakanlık olduğu, karar alırken sendika, oda, yurttaşlar açısından hiçbir muhatabın alınmadığını ifade eden Çerkezoğlu tüm bunların sağlık çalışanı, hekim, eczacı ve hastanın hepsinin sorunu olduğunu anlattı. AKP’nin GSS ile sağlıkta büyük bir dönüşüm yapmak için adım attığını ve bu adım sonrasında kendilerinin zararlı çıkmamak, ‘geliri’ garantiye almak için zorunlu pirim uygulamasına başladığını ifade etti. Çerkezoğlu ayrıca “Gelir testi ve zorunlu prim uygulamasından muaf olan sadece iki kesim var. Biri milletvekilleri, diğeri de anayasa mahkemesi mensupları ve aileleri. Yani kararı alanlar ve kararı bozma yetkisi olanlar” diyerek AKP’nin herkesi sigorta kapsamına alıyoruz dediği bu piyasalaştırma sisteminden kendilerini dışında tuttuğunu belirtti. Sağlık sistemindeki yeniliklerin yaşama hakkımızı elimizden aldığını belirten Çerkezoğlu Okmeydanı halkını sağlık hakkı meclislerinde mücadeleye etmeye, evde, sokakta, iş yerinde sağlık hakkı örgütlenmesi yapmaya ve 11 Mart’ta Ankara’da buluşacak Türkiye sağlık hakkı meclisine katılmaya çağırdı. 100’e yakın kişinin katıldığı ve salonun soğukluğuna rağmen kimsenin ayrılmadığı panel soru-cevap kısmının ardından sonlandı. Çerkezoğlu’nun çağrısı sonrasında sağlık hakkı meclisine katılmak istediğini söyleyen katılımcılar oldu. Benzeri etkinliklerin Okmeydanı bölgesinin diğer mahallelerinde de yapılmasına ve her etkinlikte sağlık hakkı meclisi bileşenlerinin oluşturulmasına karar verildi.