İstanbul Halkevi üye ve dostları kahvaltıda biraraya geldi

Pa, 06/01/2013 - 15:36
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

İstanbul Halkevi üye ve dostları 6 Ocak günü şubede gerçekleştirilen kahvaltıda biraraya geldi.

Etkinlikte İstanbul Halkevi Şube Başkanı Özge Ozan, Halkevleri'nin 26-27 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleştireceği Büyük Eğitim Hakkı buluşması hakkında bilgi verdi. Ardından şube faaliyetlerinin planlanması için etkinlik komisyonu oluşturuldu ve önümüzdeki dönemin etkinlik takviminin çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca İşçi Filmleri Festivali hakkında konuşmalar yapıldı.