Bolu Halkevi'nde 'sağlık' konulu panel

Ct, 11/05/2013 - 21:37
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Bolu Halkevi’nde sağlıkta AKP’nin dönüşüm politikaları ve sağlığın piyasalaştırılması konulu panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak katılan Doktor Yakup Taş genel sağlık sigortasının gerçek yüzünü ve sağlığın metalaştırılıp piyasalaştırılmasını anlattı. Taş konuşmalarında, hastanelerin ticarethane hastaların ise müşteriye dönüşmesine, performans yasasının ve döner sermaye ödeneğinin doktorların mesleğini yaparken etik değerlerini koruyamayacağına değindi.

Halkevleri Basın Merkezi