Batıkent Halkevi Emekli Hakları Meclisi söyleşi düzenledi

Pa, 19/02/2012 - 20:16
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Batıkent Halkevi Emekli Haklar Meclisince, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın sunumuyla sağlıkta dönüşüm ve emeklilere yansımasıyla ilgili söyleşi düzenlendi.

Emekli Hakları Meclisi sözcüsü Celal Ünsal açılış konuşmasını yaptığı söyleşi 18 Şubat'ta Batıkent Halkevi'nde yapıldı. Ünsal konuşmasına, hak kavramının tarih boyunca sınıfsal bir boyut taşıdığını belirterek başladı. Ünsal, günümüzde AKP’nin uyguladığı neoliberal politikalar sonucu halkın yağma, talan ve soygunla baş başa bırakıldığını belirtti. Sosyal devletin tasfiyesiyle halkın kaybedilen haklarının tekrar kazanılması için toplumun bütün katmanlarının hak mücadeleleri doğrultusunda hak meclislerinin oluşturulmasının gerekliliğini belirtti. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde su hakkından barınmaya, eğitimden sağlığa, üniversite gençliğinden güvencesizliğe kadar hak meclislerinin kurulduğunu ya da kurulma iradesinin olduğunu söyledi. Buna paralel olarak da emeklilerin sorunlarını çözebilmek için Emekli Hakları Meclisi'nin kurulduğunu ve bu meclise işlerlik kazandırılması gerektiğini belirtti.

Celal Ünsal'ın ardında söz alan Dr. Bayazıt İlhan da konuşmasında sağlıktaki piyasalaşmayı ve çarpıklığı anlattı. Günümüzde bir kişinin sağlık harcamasının 3 kat arttığını, performans sistemiyle birlikte ameliyat sayısının da 4 kat arttığını söyledi. Hastanın müşteri haline getirilmesiyle gereksiz tetkiklerin fazlalaşması, Doktorun hastasına yeterince zaman ayıramamasından dolayı olasılık hesabına göre ilaç yazıldığı, bunu da ilaç tüketimini son 8 senede 10 milyondan 18 milyona çıktığını belirtti.

İlhan, gelişmiş ülkelerde acil servislere müracaat %8 seviyesinde olurken, ülkemizde %30 lara ulaşmakta, bunun nedeninin ise şimdilik acillerden katkı payının alınmaması olduğunu belirtti. Doktorların birer robota dönüştürülmek istendiğini söyleyen Dr. Bayazıt İlhan bir hastaya 20 dakika zamanın gerekli olduğunu belirtti. Buna göre Dış Kapı Hastanesinde bir doktora 125 hasta düşerken, normalde bu sayının 25 hasta olması gerektiğini belirtti.

Dr. Bayazıt İlhan sözlerini sağlık hakkı meclisinin önemini vurgulayarak bitirdi. Bunun içinde Türkiye Sağlık Hakkı Meclisinin kurulacağını açıkladı.

Söyleşiyi izleyenler ise sağlık alanındaki bu değişmeleri kaygıyla ve dikkatle izleyerek, bu hak alma meclislerinde yer almanın gerekli olduğunu söylediler. Yaklaşık 50 kişinin izlediği söyleşi ileriki süreçte neler yapılmasını saptamak üzere sona erdi.