Halkevleri için gerekecek pratik bilgiler

Bir Halkevi Şubesi'in işleyişine dair uyulması gereken ilke ve kuralları ele alan bu bölümdeki bilgiler, Şubelerimiz tarafından Genel Merkeze en sık yöneltilen sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu bilgilerin bir dernek faaliyeti sürecinin tamamını en ince ayrıntısı ile kapsamadığı, keza devlet bürokrasisinin işleyişi gereği yerellerde kimi farklı idari uygulamalarla karşılaşılabildiği gözden çıkarılmamalıdır.

Öte yandan halen dernekler mevzuatı köklü bir değişim süreci içinde olup, yeni Dernekler Yasası'ın yürürlüğe girmesinin ardından yeni yönetmelik ve genelge hazırlıklarının yapıldığı, dernekler mevzuatına dair kural ve ilkelerde an ve an değişimler yaşanmakta olduğu da dikkate alınmalıdır.

Web sitemizi ziyaret eden dost dernek yönetici ve üyelerinin, temelde Halkevleri örgütlülüğü için hazırladığımız bu pratik bilgileri, kendi özgün sorunlarının çözümünde de kullandıklarını bilinmektedir. Halkevleri, bu konuda her türlü yardım ve desteğe hazır olduğunu belirtmekle birlikte; bu bilgilerin, Halkevleri Derneğinin özgün hukuki yapısı ve tüzüğü dikkate alınarak hazırlandığını, başka dernekler açısından tıpa tıp örtüşmeyen hususları barındırabileceğini önemle belirtmek ister.

Daha ayrıntılı bilgi ve her türlü hukuki sorununuz için, Halkevleri Genel Merkezi bünyesinde oluşturulmuş olan Hukuk Sekreterliği ile iletişim kurabilirsiniz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileğiyle

Halkevleri Hukuk Sekreterliği
İletişim İçin :
Halkevleri Hukuk Sekreterliği
Tel. (312) 419 27 17