Bursalılar Evrim Ağacı'yla buluştu, Evrim'i tartıştı

Pa, 29/12/2013 - 15:11
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Eğitimde gericiliğe karşı bilimi savunan Halkevleri Bursa’da evrim paneliyle bilimin yanında mücadelesini büyütmeye devam ediyor. 4+4+4 eğitim uygulamalarıyla, eğitimde her geçen gün artan gericiliğe karşı bilimsellik için evrimle ilgili çalışmalarını sürdüren Evrim Ağacı’nın Nilüfer Halkevi’nde gerçekleştirdiği panel büyük ilgi gördü.

Evrim’e dair temel bilgilendirmelerin yapıldığı, Darwin’in ve daha önceki pek çok bilimcinin bu kuramı geliştirene kadar sürdürdükleri çalışmalardan bahsedildi. Panelde yer alan evrim araştırmacıları yaşamın başlangıcından, türlerin oluşumuna ve bu evrim sürecinin günümüze kadar izlediği yollara değindiler. Canlıların yaşamlarını sürdürmelerindeki amaç ve türlerin devamlılığını sağlayan seçilim mekanizmaları hakkında uzun ve derin bir çalışmanın günümüzde ulaşılan sonuçlarına kadar pek çok konuda panele katılanları bilgilendirdiler. Sunumların ardından soru-cevap kısmıyla katılımcıların akıllarına takılan sorular cevaplandırıldı. Panelin sonunda katılımcılarla “Creation” filmi izlendi.

 Panele katılanların gönüllüleri ile bir Bilim Atölyesi kurulması kararlaştırıldı. Nilüfer Halkevi’nde yürütülmesi planlanan Bilim Atölyesi ile bu tür etkinliklerin devamı ve gericiliğe karşı aydınlanmanın sağlanabileceği çalışmaların yürütülmesi amaçlanıyor.