Sağlık hakkımız yargılanamaz!

Sa, 12/10/2004 - 08:00
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Sağlık hakkımız yargılanamaz !


Yargılanan bizim haklarımız! 13 ekimde Sultanahmet’teyiz!


Onlar, herkese eşit, parasız sağlık hizmeti istediler. İnsanca yaşanabilir ücret, iş güvencesi, nitelikli çalışma koşulları istediler.


Hükümeti, sağlık hizmetlerini özelleştirmemesi, IMF’nin, Dünya Bankası’nın uşaklığını yapmaması konusunda defalarca uyardılar.


AKP hükümetinin tüm bu uyarılara kulaklarını tıkaması üzerine hükümeti uyarmak için GöREVlerini yaptılar.


Talepleri tüm halkın ortak talepleriydi. Hepimiz bu taleplerin etrafında kenetlendik. GöREV günlerinde kimimiz hastane önlerindeydik, kimimiz o gün hasta olmayarak GöREVe sessizce destek olduk.


Sağlık çalışanlarının talepleri, toplumun diğer kesimlerinin sağlık hakkı talepleri ile buluştu.


Ve Onlar bu gün, topluma karşı görevlerini yaptıkları için yargılanıyorlar.


Bizler, halkevciler olarak bu vesile ile bir kez daha ilan ediyoruz ki;


AKP hükümeti İMF’cidir, amerikancıdır !


IMF’den aldığı talimatları doğrultusunda, “sağlıkta dönüşüm” adı altında Dünya Bankasının yapısal uyum programını uygulamaya çalışmaktadır!


Halkın sağlığına değil, IMF’den aldığı borçların faizlerine kaynak yaratmaya çalışmaktadır.


AKP hükümeti yalan söylüyor!


Görmek için yaşamamız gerekmiyor! Bu programın uygulandığı tüm ülkelerde Kamusal sağlık harcamaları azalmış, sağlık hizmetlerinin maliyetleri yükselmiş, halkın sağlık hizmetinden yararlanması ciddi oranlarda düşmüş, cepten harcamalar artmıştır.


Tüm bu gerçekleri biliyor ve diyoruz ki;    


Hastaneleri birer işletme haline getirmek isteyen AKP iktidarına karşı,


Daha çok “hasta” olmamak için; Hastalanmamızı önleyecek politikalar, aşılanma ve koruyucu sağlık hizmetleri istediğimiz için,


Hasta olduğumuzda; tedavimiz için bu ülkenin vatandaşı olmak yeter demek için, 


Yani eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti için,


13 Ekim’de doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık emekçileri ile birlikte Sultanahmet’te olacağız.


 


Av. Oya Ersoy


İstanbul Halkevi Başkanı