Oya Ersoy: "15-16 Haziran Direnişi mücadelemize ışık tutuyor!"

Çar, 15/06/2016 - 16:58
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

15-16 Haziran Direnişi mücadelemize ışık tutuyor

15-16 Haziran, işçi sınıfının şanlı direniş günleri... Sermaye sınıfının ve onun iktidarının varlığına tehdit olarak gördüğü DİSK’i yok etme hamlesine karşı sınıfın başkaldırısı. İşçi sınıfının mücadele örgütü DİSK’e dönük bu saldırıya direnişle cevap veren onbinlerce işçi İstanbul’un iki yakasında,15-16 Haziran 1970’de işyerlerinden çıkıp meydanları doldurdu. Direnişe geçen işçilere dönük polis saldırısı sonucu 5 işçi katledildi. Bu büyük direnişin sonucunda çıkartılmak istenen yasa Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

15-16 Haziran Direnişi bizlere yol gösteriyor. Bugün sermaye sınıfı ve onun temsilcisi AKP iktidarı işçi sınıfının örgütlenmemesi için ve emekçileri kölelik koşullarına mahkum etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Meclis onlar için kölelik koşullarını yasal hale getirmek için var. Patronlar köle olarak çalıştırmak istedikleri işçiye işçi simsarları aracılığıyla ulaşmak istiyor. Taşeronu kaldırma sözü veren iktidar eskisinden daha beter bir düzenleme yaparak işçi düşmanı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bunun yanında emekçilerin kıdem tazminatları fona devredilerek kazanılmış haklardan biri daha gasp edilmek  isteniyor. Kadın işçilere yarı zamanlı ve evden çalışma gibi biçimlerle daha fazla güvencesizlik dayatılmak isteniyor.

Onların düzeni kölelik düzeni. Kimsenin hakkını arayamayacağı, emekçilerin örgütlenemeyeceği bir ülkede, işçi sınıfının, kadınların, çocukların emeğini sınırsız sömürebilme hakkı istiyorlar. Ülkemizin bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Biliyorlar ki bunun için halkın baskı altına alınması, dini duygularının sömürülerek uyutulması, şovenizmle, dincilikle, mehzepçilikle bölünmesi gerekiyor.

Soma’nın, Ermenek’in, Torunlar’ın, yaşanan onlarca kazada katledilen işçilerin katilleri ve suç ortakları aynı suçları fazlasıyla işlemeye devam etmek istiyorlar.

İstedikleri olmayacak. Savaşın, katliamların, baskının, köleliğin karanlığını işçi sınıfının, emekçi halklarımızın mücadeleleri yırtacak. Köleliğe mahkum etmek istediğiniz işçiler, ikinci sınıf insan muamelesi yaptığınız kadınlar, sömürdüğünüz çocuklar, yok saydığınız, katlettiğiniz halklar sizden hesap soracak.

Bizler yolumuz işçi sınıfı mücadelesinin yoludur diyoruz. İşçi sınıfının şanlı direniş günlerinin 46. yılında o günden bu güne süren mücadeleyi selamlıyoruz. 15-16 Haziran’da katledilen işçileri, İşçi sınıfının eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesinde kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz.

Yaşasın işçilerin birliği, Halkların kardeşliği  

Oya Ersoy

Halkevleri Genel Başkanı