OHAL Değil, Acil Eşitlik Acil Demokrasi Ne Darbe Ne Diktatörlük Ne Ohal - Gülşah Öztürk

Pa, 24/07/2016 - 15:28
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

OHAL Değil, Acil Eşitlik Acil Demokrasi

Ne Darbe Ne Diktatörlük Ne Ohal

 
Biz kadınlar, 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe neden gösterilerek kararı alınan, hak ve
özgürlükleri kısıtlayan, kadın düşmanlığı, baskı gericilik ve faşizmi tırmandıran, anti-demokratik bir uygulama olan Ohal’in karşısındayız.


Ülkenin içerisinden geçtiği darbe, baskı ve savaş koşulları Ohal gibi sistem ve
uygulamalarla ile düzelmez, düzülemez. Ancak bu koşulları yaratan nedenler ortadan
kalkarsa eşitlikten ve demokrasiden söz edebiliriz. Bu yüzden aşağıda yer alan
taleplerimizin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz.


Acil Eşitlik Acil Demokrasi Taleplerimiz


1­ 20 Temmuz Çarşamba günü ilan edilen Ohal kararından vazgeçilmelidir.
15 Temmuz itibariyle yaşanan ve Ohal ile de devam etmekte olan, kendini
cinsiyetçi­eril dil, kadın düşmanı eylem olarak ortaya koyan taciz ve kadına yönelik
her türlü şiddet durumlarına karşı önlem alınmalıdır.
3­ Demokratik hak ve özgürlük önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
Hak arama, ifade ve düşünce özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
5­ Doğru haber alma önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
Demokratik eylemlere kapatılan meydanlar başta kadınlar olmak üzere tüm
halka açılmalıdır.


Kadınlar olarak bizler; eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülke, bir yaşam için her zaman ve
her koşulda erkek egemenliğine, gericiliğe, kadın düşmanlığına, şiddete­tacize ve faşizme
karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

Gülşah Öztürk

Halkevleri Kadın Sekreteri