Madenler halkındır, satılamaz! Zonguldak'ta direnen maden işçisi yalnız değildir! - Oya Ersoy

Çar, 08/11/2017 - 21:20
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, TTK(Türkiye Taşkömürü Kurumu)’nin özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısının kabul edilmesi üzerine Zonguldak'ta maden işçileri dün(6 Kasım) sabah saatlerinde özelleştirmeye karşı maden ocağından çıkmama eylemine başladılar. Eyleme başka vardiyalar da katılırken maden işçilerinin sayısı binleri buldu. Eyleme Bartın'daki Maden işçileri de destek verdi.

Yerin yüzlerce metre altında kölece çalışma koşullarına mahkum edilen maden işçilerinin özelleştirmeye karşı talepleri son derece haklı ve karşılanması acil taleplerdir. İşçiler için özelleştirme daha fazla iş cinayeti, daha fazla denetimsiz ve kölece çalışma anlamına gelmektedir. Soma'da ve Ermenek'te iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin hesabını vermek şöyle dursun, işçi yakınlarına saldırmayı görev bilen AKP iktidarı, özel sektördeki denetimsiz madenlerde yaşanacak olan iş cinayetlerinin de birinci dereceden sorumlusudur. Yalnızca özelleştirmelerle değil OHAL uygulamalarıyla da işçiler canından edilmektedir. OHAL ile birlikte iş cinayetlerinde yüzde 10 artış yaşanırken yılın ilk on ayında en az 1683 işçi hayatını kaybetmiştir. Üstelik OHAL uygulamalarıyla işçilerin haklarını aramaları da engellenmek istenmektedir. Bizzat Erdoğan, OHAL'i grevlere müdahale etmek için getirdiklerini itiraf etmiştir.

Dün sabah saatlerinde başlayan eylem, bugün(7 Kasım) yine sabah saatlerinde meclisteki tasarıda TTK'nın özelleştirilmesiyle ilgili kısmın işçilerin istediği şekilde değiştirileceği sözü verilmesiyle sona erdi. Bu durumun takipçisi olacağız. Direnen maden işçisinin yanındayız.

Torba yasa geri çekilsin, özelleştirmeye, taşerona, sömürüye hayır!

Üreten biziz, yöneten de biz olacağız!

Oya Ersoy

Halkevleri Genel Başkanı