Eğitim Hakkı Anasayfa

Laikliği, Bilimi, Barışı Savunan Öğretmenlerimizin Yanındayız - Betül Öztürk

Ct, 10/09/2016 - 14:08
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

15 Temmuz’dan bu yana FETÖ adı altında yürütülen operasyonlar darbe girişimi ile ilgisi olmayan kamuda hizmet üreten yüzlerce çalışanı hedef aldı. 20 Temmuz günü OHAL kararı alan iktidar bu kararın “halka değil, devlete karşı” alındığını söylese de, OHAL’i fırsata çevirdi. Tüm oklarını muhalif kesimlere, sermaye iktidarının karşısında mücadele eden emek örgütlerine yöneltti.

1 Eylül’de, 672 sayılı KHK’larla 28 bin 163 öğretmen, 8 Eylül’de 285 öğretmen açığa alındı. Ardından son olarak 8 Eylül tarihinde 11 bin 285 öğretmen, iktidar ve siyasal uzantılarının darbe fırsatçılığı sonucunda açığa alındı. Gerici, ırkçı, piyasacı eğitime karşı mücadele yürüten eğitim ve bilim emekçilerinin, haklarının yok edilmesine, eğitim alanından dışlanmasına yönelik gösterdikleri tepkiler ise iktidarın baskı ve şiddeti ile cevap buldu.

Sürekli Milli Eğitim Bakanı değiştirerek eğitim alanında keyfi düzenlemeler yapan, tarikatların, cemaatlerin her alanda önünü açan, gerici 4+4+4 eğitim sistemini çocuklarımıza dayatan; kindar ve dindar nesiller yetiştireceklerini ilan eden, 14 yıl boyunca FETÖ ile birlikte her türlü gerici, ırkçı, piyasacı politikayı hayata geçirmeye çalışan AKP/Saray iktidarıdır. O yüzden laikliği, bilimi, barışı savunan eğitim ve bilim emekçileri darbe fırsatçılığıyla açığa alınmakta, ihraç edilmektedir.

İş güvencesinin ortadan kaldırılmasına karşı “güvenceli iş, insanca yaşam” için mücadele eden; eğitimin gericileştirilmesine, paralılaştırılmasına karşı laik, bilimsel, kamusal anadilinde eğitimi savunan eğitim ve bilim emekçilerinin darbe, OHAL bahane edilerek kamu görevleri ellerinden alınamaz.

Günlerce sokaklarda demokrasi nöbetleri gerçekleştirip halkı seferberliğe çağıran AKP iktidarının eğitim emekçilerinin örgütlü mücadelesine dönük bu fırsatçı saldırıyı kabul etmiyor; hiçbir hukuki dayanağı olamadan kamu görevlilerinin açığa alınmasının, ihraç edilmesinin derhal sonlandırılmasını istiyoruz. Halkevleri olarak barış isteyen bilim emekçilerinin üniversitelerine; eşit, parasız, nitelikli sağlık hakkı için mücadele eden sağlık emekçilerinin hastanelerine; laikliği, bilimi, barışı savunan öğretmenlerimizin okullarına dönmesi için birlikte mücadele edeceğimizi ve her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez deha beyan ediyoruz.

Betül Öztürk

Halkevleri Eğitim Sekreteri


Halkevleri Genel Merkezi
Konur Sokak No:8/9 Kızılay, Ankara
Telefon: 312-4192717 Faks: 312-4193207 Eposta: bilgi@halkevleri.org.tr
Bağışlarınız için; İş Bankası (Ankara) Meşrutiyet Şubesi 785989 nolu hesap