“Kötü tek adam”lara yalnız masallarda yer var, çocuklar için mücadeleye!

Pt, 23/04/2018 - 11:11
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Bugün 23 Nisan. Biliyoruz çocuklar bayram sever. Bayram, sokaklarda olmaktır, gülmek, oynamak, mutlu olmak, sevildiğini bilmek ve güvenmektir. 

Bugün çağrımız yetişkinlere. Biliyoruz, çocuklar bayram gibi bir hayat yaşasın isteyen ama geleceklerinden endişe edenmilyonlarız. O zaman endişeyi bir kenara bırakıp, çocukların mutluluğunu, neşesini ve geleceğini savunmak için ne gerekiyorsa onu yapmalı, “kötü tek adamlar” yalnız masallarda kalsın diye harekete geçmeliyiz. 

Ne istediğimizi biliyoruz!

Çocukların özgürce büyüdüğü bir ülke istiyoruz. Özgürce düşünüp, karar aldıkları ve hiçbir şeyden korkmadan düşündüklerini ifade ettikleri, “hayır” diyebildikleri bir ülke. Kimsenin çocuklara “kindar nesil” olmalarını öğütlemediği bir ülke. 

Çocukların neşe içinde oyunlar oynadığı bir ülke istiyoruz. “Yarınımız ne olacak” kaygısı ile dolu bir toplumda endişe ve kaygıyla yaşamadıkları, bugününde mutlu, geleceğinden umutlu bir toplum içinde güven duygusunu öğrendikleri bir ülke. 

Çocukların cinsel, fiziksel, duygusal ya da ekonomik şiddet görmediği bir ülke istiyoruz. Kimsenin, çocukları, üzerinde her tür hakka sahip olduğu mülkü olarak görmediği, çocuk haklarının tanındığı ve korunduğu bir ülke.

Çocukların savaşa tanık dahi olmadıkları, barış içinde bir ülke istiyoruz. “Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe öğretmenlerin tutuklanmadığı, çocuklara “şehit olun” öğütlerinin verilmediği, çocukların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesinden herkesin sorumlu olduğu bir ülke. 

Çocukların eşit, parasız, bilimsel ve laik bir eğitim aldıkları bir ülke istiyoruz. Eğitimin bilim dışı içeriklerle doldurulmadığı, çocukların zorla imam hatiplere gönderilmedikleri, her tür ihmal ve istismara açık bir biçimde gerici-dinci cemaat, tarikat ve vakıfların ellerine bırakılmadığı, parasızlıktan okuldan alınmadıkları bir ülke. Çocukların, hayatının tek adamın sınav sistemi hakkında bir gecede verdiği tek bir kararla değişmediği, okulsuz bırakılmadıkları bir ülke. 

Çocukların istismara uğramadığı bir ülke, bir toplum istiyoruz. “Bir kereden bir şey olmaz” diyen bakanların, “Hepimiz Ensarız” diyen, çocukların hamileliklerini örtbas eden güç ve iktidar sahiplerinin, çocukların tecavüzcülerle evlendirilmesi için yasa teklifi verme cesareti gösteren bir iktidarın olmadığı bir ülke. Tepkileri bastırmak için istismarı önlemeyi ve çocukları korumayı hedeflemeyen, ceza artırımını ve istismarın gizlenmesini öngören yasaları hazırlayanların sonra “baskın seçim” gerekçesi ile bir kalemde gündemden çıkaranların çocukların geleceği hakkında karar veremeyeceği bir ülke istiyoruz. 

Çocukların dinsel kurallarla korkutulmadığı, dinsel zorlamalardan uzak büyüdüğü, itaate zorlanmadığı bir ülke istiyoruz. Kreş yaşında subyan mekteplerine gönderilmedikleri, “Kız çocukları 9 yaşında evlenebilir” açıklaması yapanların koltuklarında oturmaya devam edemediği, kamu televizyonlarından çocuk düşmanı fetvaların yayımlanmadığı bir ülke, laik bir ülke.

İstediğimizi alacağız. Ne hile, ne mühürsüz oylar ne de baskın seçim kurtaramayacak.  Çocukların geleceği için “tek adam rejimine hayır” diyenler kazanacak. Eşit, özgür, barış içinde çocuk neşesi ile dolu bir ülke kuracağız!

Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu