Katledilen insanlarımızı anmak, katillerden hesap sormak için 10 Ekim’de Ankara Garı’nda ve ülkenin dört bir yanında meydanlardayız! - Oya Ersoy

Ct, 08/10/2016 - 21:59
  • Arttır
  • Eksilt
  • Normal

Bir yıl önce 10 Ekim sabahı, “Emek, Barış, Demokrasi” mitingi için ülkenin dört bir yanından Ankara’ya aktık.

 

Emeğimizi sömüren, en temel yaşamsal haklarımızı gasp eden, mahallelerimizi, kentlerimizi, doğayı talan eden iktidarın karşısında emeğimize, kentlerimize, doğaya sahip çıkmak için geldik…

İktidarları uğruna insanlarımız ölmesin, evlere genç evlatların cenazeleri girmesin, anneler, babalar kardeşler ağlamasın diye bir yürek olup geldik. Barışa olan inancımızla, umudumuzla, kararlılığımızla geldik…

7 Haziran seçim sonuçlarını tanımayan, halkın iradesini gasp eden, “başkanlık sistemi” adı altında diktatörlüğü dayatanların karşısında demokrasi isteğimizi haykırmak için geldik…

Emekçiler, kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar, Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler, Sünniler bu ülkenin kardeş halkları olarak geldik.

Emek, Barış, Demokrasi! Sesimize bombalarla karşılık verildi. 100 insanımız katledildi, yüzlerce insanımız yaralandı.

Bombaların hedefi; eşit, özgür, barış içinde insanca bir yaşam, laik ve demokratik bir ülke isteyenlerdi.

Bombaların hedefi; yağmacılardan, talancılardan, kadın düşmanlarından, hırsızlardan, katillerden hesap sorulsun diyenlerdi!

Tam 1 yıldır Ankara Katliamına duyduğumuz öfkeyle, 100 insanımızı kaybetmenin acısıyla yaşıyoruz.

Biz biliyoruz ki, Ankara katliamı ile hesaplaşılmadan, katliamın hesabı sorulmadan, sorumlular hesap vermeden “normale dönülmeyecek”, yeni bir dönem başlamayacak!  

Bu ülkeyi zulmün, savaşın ve katliamların ülkesi haline getiren AKP iktidarı, Ankara Katliamının sorumlusudur.

Ankara Katliamı İŞİD’çi katillerin taşeron olarak kullanıldığı bir kontrgerilla katliamıdır. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun “Ankara patlamasından sonra oyumuz arttı” sözü durumu özetlemektedir.

Bugün genel merkez yöneticilerimiz ve Ankara şubelerimizden yöneticilerimiz bu gerçekleri bir kez daha ifade etmek için AKP Ankara İl Binası önüne gittiler ve polis saldırısıyla gözaltına alındılar.  Aynı saatlerde Ankara'da yapılacak 10 Ekim anmasının yasaklandığı ilan edildi.

Bu ne demektir? Suçu mu üstleniyorsunuz? Sözü uzatmadan söyleyelim, katillerden hesap soracağımızı haykırmak ve katledilen insanlarımızı anmak için sizden ve de hiç kimseden izin alacak değiliz. Biz 10 Ekim'de saat 10.04'te Ankara Garı önünde olacağız.

Yürüttüğü politikalarla ülkeyi darbe girişimine maruz bırakanlar; şimdi OHAL’le, KHK’larla ülke tarihinin en hukuksuz dönemlerinden birini yaşatmaktadır. Kendi islamcı iktidar ortağı tarafından yapılan darbe girişiminin bedelini bize ödetmektedir. Binlerce eğitim emekçisi keyfi usullerle görevden alınmakta, birçoğu tutuklanmaktadır. Televizyonlar, gazeteler, radyolar kapatılmakta, her türlü muhalif ses susturulmak istenmektedir. İktidar ülkeyi diktatörlüğe geçici yasallık sağladığı OHAL koşullarında keyfi biçimde uyguladığı KHK’larla yönetmek istiyor ve bunu sürekli kılmak istiyor.

Bizler binlerce insan 1 yıl önce ülkemiz bu günleri yaşamasın diye Ankara’da buluşmuştuk. Mücadelemiz bugünlerin yaşanmaması içindi. Bizi katlederek bu sesi kısmak istediler. Başaramayacaklar!

Ankara Katliamında ölen insanlarımızı unutmayacağız, onların adlarını her yerde yaşatacağız. Mücadelemiz onların katillerinden hesap sorma mücadelesidir.

Yarım kalmayacak hiçbir sözümüz! Onlara sözümüz var; Eşit, özgür, barış içinde yaşayacağımız, laikliğin ve demokrasinin ülkesini kuracağız!

Halkımızı tek yürek olup 10 Ekim’de katillerden hesap sormaya çağırıyoruz.

Oya Ersoy

Halkevleri Genel Başkanı